Från stadsplanering till socialt hållbar samhällsutveckling – så lyfter vi blicken!

tis 3 juli

14:00 till 14:45

Social hållbarhet står högt på många stadsplanerares agendor. Mer sällan pratar vi social hållbarhet i samhällsplanering. Men det som görs på en plats påverkar andra platser. Vad är social hållbarhet i praktiken? Kan man mäta social hållbarhet?

Få vet hur social hållbarhet ska implementeras i praktisk samhällsplanering och när insatser görs sker dem ofta i stuprör. Men det som görs på en plats påverkar andra platser. Vad händer om vi tar utgångspunkten i egna handlingar och ansvar – individens, organisationens och företagets? I detta interaktiva seminarium gräver vi både djupare i denna fråga och lyfter blicken. RISE har i samverkan med flera aktörer tagit fram en kunskapsöversikt över social hållbarhet i praktisk samhällsplanering - principer och definitioner av social hållbarhet i samhällsplanering. I interaktion med publik och panel gräver vi både djupare och lyfter blicken.

Moderator: Malin Boseaus, RISE

Medverkande:

  • Karl Persson De Licht, RISE
  • Wenche Lerme, Göteborgs stad
  • Magnus Fredriksson, Skaraborgs kommunalförbund
  • Roba Ghadban, Skanska

Plats: RISE Trädgård i Almedalen, Kinbergs plats 3, Visby


Fördjupning: Här skapas verktyg för socialt hållbar samhällsplanering

Ladda ner kalenderhändelse