Resurseffektiva och biobaserade byggprodukter och material - EcoBuild

EcoBuild är en internationell arena för samarbete mellan industri, institut och universitet. Tillsammans skapar vi produkter för ett hållbart samhälle med innovativa material från skogsråvara och annan förnybar biomassa. Visionen är att ta fram helt biobaserade material och produkter för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn; utomhus, inomhus samt marin miljö.

Tillverkning och användning av byggnadsmaterial står för en betydande del av koldoxidutsläppen inom samhällsbyggnadssektorn. Vår grundidé handlar om att förädla skogsråvara eller annan förnybar biomassa till innovativa material och produkter, främst för bygg- och möbeltillämpningar.  Målet är att de utvecklade materialen ska vara helt biobaserade och resurseffektiva. EcoBuild arbetar i hela värdekedjan – från råvara till slutprodukt – tillsammans med såväl små som stora företag.

Som del i  EcoBuilds nätverk får ert företag tillgång till kompetens från såväl svenska som internationella universitet och institut. EcoBuild hjälper er att skapa skräddarsydda projekt med hög flexibilitet. Varje enskilt projekt skapas utifrån det behov som identifierats, bilateralt eller tillsammans med ytterligare partners. Utgångspunkten är att de medverkande företagen äger IPR, om så önskas.

Kontakt

Marielle Henriksson, marielle.henriksson [at] ri.se, 010-516 62 58

Läs mer

www.ecobuild.se