Biomaterial Scale-up Centre - BISC

Hållbara material spelar en central roll för framtiden av en välmående planet, och det råder en hög efterfrågan men ett bristande utbud. BISC - Biomaterial Scale-Up Centre, är en kompetensplattform som accelererar processen att omvandla nya biobaserade material till funktionella och hållbara produkter – för stor skala.

Att skala upp en liten mängd av ett material från lab till pilot medför en hel del utmaningar. Vi tar oss an dessa utmaningar genom att optimera produktionsprocessen, utföra pilotprojekt i kilogramskala och förstå effekterna av att skala upp både material och process. Vårt uppdrag är att snabbt skala upp nya biobaserade material för prototyper, testning i verkliga miljöer och användarutvärdering.

Våra projekt baseras på moduler för enkel och snabb planering, iteration och utvärdering. Optimering bygger alltid på kravspecifikation och indikatorer som identifieras och prioriteras i förväg, till exempel slutproduktens prestanda, teknisk genomförbarhet eller miljöpåverkan.

Nya material från biobaserade resurser kräver optimering av både teknik och användning, speciellt när de konkurrerar med hundra års utveckling på fossila material. Vi har många steg att ta innan vi når fram till vårt mål om en välmående planet – BISC är ett av dem.

Kontakt

Dina Dedic, tel. nr 076 876 7139, dina.dedic [at] ri.se