Kvalitetssäkring

RISE erbjuder tjänster som ger företag marknadstillträde. Det sker genom verifieringar och certifieringar för ledningssystem, maskiner, personer, produkter och produktionslinjer. Vi samverkar med flertalet branscher med internationella standarder, nationella föreskrifter och branschers kriterier som grund.

RISE har också ett eget certifieringsmärke, P-märket, där produkter som inte styrs på annat sätt kan få ökat förtroende på marknaden.

Som anmält organ ger vi teknisk hjälp till kunder som ska CE-märka och deklarera sin produktprestanda inom elva direktiv och förordningar. Genom hög delaktighet i och god översikt över pågående standardiseringsarbeten har vi alltid tidig information om aktuella standardförändringar. Läs mer om certifiering.