Innovationsstöd för små och medelstora företag

Förnyelse för ökad konkurrenskraft. En hållbar omställning. Detta är utmaningar för många små och medelstora företag. RISE SMF erbjuder anpassat stöd och kompetens oavsett vilka behov ditt företag har eller inom vilken bransch det verkar. Vi kan allt från teknisk problemlösning, kompetensutveckling, utvärderingar eller utveckling av nya produkter och tjänster till att stärka företagets egen innovationsförmåga.

Vi erbjuder:

En supportfunktion med stor erfarenhet och kunskap om företags behov

  • Snabb, enkel och kvalitetssäkrad kontakt med våra samlade erbjudanden
  • Stöd till finansiering
  • Kvalitetssäkrat marknadstillträde
  • Affärs- och innovationsnätverk på en global marknad

En kvalificerad innovationspartner

  • Samarbeten med rätt expertis bland RISE 2 300 medarbetare samt Swerea.
  • Tillgång till ett 100-tal unika test- och demomiljöer för test, verifiering, protypiering och uppskalning.
  • Skräddarsydda utbildningar

Kontakt

Anders Persson, Chef SME
+46 10 516 61 67, anders.s.persson [at] ri.se