Industrialisering och verifiering

RISE äger och är partner i ett 100-tal unika testbäddar och demonstratorer öppna för industri, akademi, SMF och offentlig sektor.

Test- och demonstrationsmiljöer

RISE äger och är partner i ett 100-tal unika testbäddar och demonstratorer öppna för industri, akademi, SMF och offentlig sektor. Det är en unik infrastruktur för forskning och utveckling som spänner från labbmiljö och pilotanläggning till storskalig test-och demoinfrastruktur och living labs. Här kan framtidens produkter och processer skalas upp och testas under simulerade eller realistiska betingelser. En anläggning kan användas på olika sätt; för direkta konfidentiella uppdrag, deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med fler aktörer eller medverkande i nätverk.

Teknisk utvärdering och verifiering

Verifiering av processer eller tjänster är en viktig del i utvecklingsprocesser och för att säkerställa överensstämmelse med kravspecifikationer och standarder. RISE är en internationellt ledande partner för näringsliv och offentliga aktörer inom teknisk utvärdering och verifiering. Vi är ackrediterade för ett stort antal metoder och standarder och erbjuder teknisk utvärdering och experttjänster på områden där internationella standardiserade metoder ännu inte finns framme.

Prototyper och pilotproduktion

Prototyper och produktion i mindre skala är viktiga steg för både startup-företag och mogna företag. RISE erbjuder kunskap och infrastruktur för att utveckla funktionella prototyper och pilotproduktion inom ett flertal områden.