Nya terapier

Sverige har en lång erfarenhet inom stamcellsforskning och utveckling av läkemedel. Här finns goda förutsättningar för en framgångsrik och innovationsdriven industri kring nya terapier som avancerade terapier (Advanced therapy medicinal products - ATMPs), elektromedicin och nanomedicin.

Samtliga nya terapier förutsätter nya kompetenser och andra typer av infrastruktur för sin utveckling jämfört med traditionella läkemedel. Utvecklingen utgår från den enskilda patienten och hens sjukdom vilket kräver stora anpassningar av såväl utvecklings- som tillverkningsprocesser.

Inom fokusområdet Nya terapier fokuserar vi på ATMPs eftersom Sverige har en ledande roll inom stamcellsforskning och regenerativ medicin. Det finns dessutom ett stort antal lovande kliniska projekt och ett växande antal bolag i närheten av de stora universiteten. Företag inom nya terapier har utmaningar att överbrygga innan nya behandlingar är tillgängliga för patienter.

Tillsammans med viktiga intressenter och aktörer adresserar vi de utmaningar som forskare, läkare och företag möter i sitt dagliga arbete med ATMP utveckling. Vårt mål är att förstå aktörernas viktigaste utmaningar och behov för att utveckla och stödja initiativ som bidrar till lösningar.

Kontakt

Marcel Frankowiack, marcel.frankowiack [at] ri.se