RISE Hållbara städer och samhällen

Inom affärs och innovationsområdet Hållbara städer och samhällen arbetar RISE tvärdisciplinärt och gränsöverskridande i samverkan med akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Vi samlar RISE expertis inom områden som bland annat byggande, energi, resurser, infrastruktur, tjänstedesign, policy och samverkansprocesser. Genom kontakter med kunder och partners och långsiktig kompetensuppbyggnad stärker vi RISE förmåga att möta städernas och samhällets behov av utveckling, innovation och samverkan för en hållbar framtid.

RISE arbete med forskning, test och demonstrationer inom området Hållbara städer och samhällen bidrar till ökad kunskap, långsiktiga strategier och policyförändring samt teknik-, material- och tjänsteutveckling. Tillsammans skapar vi nytta och hållbara lösningar för kommuner, städer, företag och inte minst människorna som vistas i städer och samhällen.

Kontakta oss för att hitta din samarbetspartner, en expert eller möjlighet till test och demonstration inom RISE som kan möta just ditt behov!

Kontakt:

Kristina Mjörnell, Affärsområdeschef Hållbara städer och samhällen, +46 10 516 57 45, kristina.mjornell [at] ri.se

Louise Felldin, Kommunikationschef Marknad och affärsutveckling, +46 10 516 62 99, louise.felldin [at] ri.se

Exempel på test- och demonstrationsanläggningar:

Innovationsplattform Borås

Innovationsplattform Hållbara Stockholm

Future by Lund

Smart Housing Småland

Forskningsvillan

Projektexempel:

Lighthouse ZEB

Brf Viva

EU-Guggle

Strategiska innovationsprogrammet RE:Source

Strategiska innovationsprogrammet viable cities 

Smart citizen initiative

3D-animations illustrating climate change

Celsius: Combined Efficient Large Scale Integrated Urban Systems

DenCity

Bloggar:

Samhällsbyggnadsbloggen

Hållbara städer