RISE Energi och biobaserad ekonomi

Energieffektivisering och en biobaserad ekonomi är båda nycklar till minskad klimatpåverkan och ett mer hållbart näringsliv. Utmaningar och möjligheter som vi på RISE arbetat med i många år. Det kan handla om smarta elnät, vindkraft i kallt klimat, biodrivmedel eller gröna kemikalier. Men även vågkraft, systemanalys, nanocellulosa, resurseffektivitet, solceller, tjänstedesign eller nya affärsmodeller och policyfrågor. Genom affärs- och innovationsområdet Energi och biobaserad ekonomi får du tillgång till RISE samlade expertis, verktyg, nationella och internationella nätverk och unik innovationsinfrastruktur för en hållbar omställning. 

Affärsområdet fokuserar på fyra områden:

Fossil Free Transport /Fossilfria transporter

Tar avstamp i utmaningen att gå mot fossiloberoende transportsystem. Tyngdpunkten är på hållbara biodrivmedel och gröna kemikalier från skogen, åkern och avfall för tillämpningar inom vägtransport, luftfart och sjöfart. Kontakt: markus.norstrom [at] ri.se, 010-5165884. 

Industrial Transformation / Industri under omvandling

Tar avstamp i utmaningen att gå mot en resurs- och energieffektiv samt koldioxidneutral process- och tillverkningsindustri. Fokus ligger på att ersätta fossila råvaror och energibärare med förnybara såsom grön vätgas, biokol och biogas, samt att utveckla och införa metoder för radikalt ändrade processförhållanden, förbättrad kommunikation, automatisering och digitalisering, m.m. Kontakt: anna-karin.jannasch [at] ri.se, 010-5165741. 

Value Chains to Value Circles/ Cirkulär omställning

Inledningsvis kommer arbetet att prioritera framtagandet av två analysverktyg som ska förenkla för våra kunder att påbörjar omställningsarbete mot att producera och verka i värdecykler. Genom dessa verktyg kommer RISE bidra med att öka Sveriges cirkularitet och möta utmaningen med att vi överutnyttjar jordens resurser fyrfalt för att leva i ett hållbart samhälle. kontakt: evalena.blomqvist [at] ri.se, 010-5165520.

Future Energy System/Framtida Energisystem

Handlar om utmaningar relaterade till energisystemets omställning för att möta olika hållbarhetsmål som minskade koldioxidutsläpp. Området innefattar förnybar produktion, energilagring, integration av olika energisystem, samt nya affärs- och marknadsmodeller för den framtida energimarknaden. Kontakt: magnus.brolin [at] ri.se, 010-5165831.

Kontakt

Markus Norström, Affärsområdeschef Energi och biobaserad ekonomi, +46 10 516 58 84, markus.norstrom [at] ri.se

Louise Felldin, Kommunikationschef Marknad och affärsutveckling, +46 10 516 62 99, louise.felldin [at] ri.se