RISE Digitalisering

Hållbar digitalisering – för näringsliv och samhälle

I digitaliseringskommissionens slutbetänkande från december 2016 konstateras att digitaliseringen har stora effekter på individ och samhälle, att vi går från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle. Genom långsiktighet, helhetsgrepp och kraftsamling kan Sverige åter bli världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter.

Men vad betyder det för din verksamhet? Du kanske behöver landa frågan internt? Eller så vet du redan vad du vill göra, men sitter med en svår fråga där du behöver expertkompetens? Eller du kanske vill bli en del i ett större sammanhang för att hitta vägen framåt? Här kan vi hjälpa dig.

Vi har unik spetskompetens inom områden som sensorer, dataanalys och lagring, säkerhet, visualisering, interaktionsdesign, tjänsteutveckling och innovationsledning. Vi har också erfarenhet av det praktiska applicerandet av digitalisering, t ex inom e-hälsa, smarta städer utbildning och industri.

Vi har samlat all vår kompetens inom digitalisering i affärs- och innovationsområdet Digitalisering. Här får du tillgång till våra 2200 forskare och specialister. Vi arbetar med både näringsliv och offentlig sektor, med små och stora bolag, i enskilda projekt eller i stora konsortier. Problemställningarna kan utgå från människan, tekniken eller våra gemensamma samhällsutmaningar. Målet är alltid att omsätta forskningsresultat till nytta och bidra till hållbar digitalisering i näringsliv och samhälle.

Kontakt

Per-Olof Sjöberg, Affärsområdeschef Digitalisering, +46 (0)70 519 04 91, per-olof.sjoberg [at] ri.se

Louise Felldin, Kommunikationschef Marknad och affärsutveckling, +46 10 516 62 99, louise.felldin [at] ri.se