RISE erbjudande

RISE är en resurs för både näringsliv och offentlig sektor. Erbjudandet är brett:

  • Vi utför kundanpassad forskning, bidrar med expertis och strategisk rådgivning inom ett flertal områden. I mer långsiktiga forskningsprojekt samarbetar vi med företag och lärosäten kring gemensamma utmaningar. I kortare projekt genomför vi uppdrag för enskilda företag.

  • Vi driver ett stort antal test- och demonstrationsanläggningar som är tillgängliga för såväl näringsliv som lärosäten. Här kan nya idéer till produkter, processer eller tjänster testas, demonstreras och utvärderas i industrirelevanta miljöer.
  • Vi hjälper små och medelstora företag (SMF) med forsknings- och innovationsuppdrag, med tekniska tjänster som provning och certifiering, bistår i innovationsprocesser och affärsutveckling och ger support till företag som vill delta i EUs forskningsprogram.
  • Vi deltar i nationella och internationella forskningsprogram, ofta i rollen som koordinator.
  • Vi samverkar med universitet och högskolor. Våra adjungerade professorer undervisar vid lärosäten, och vid instituten utbildar vi även doktorander och erbjuder examensarbeten.

Läs mer om RISE samlade erbjudande i menyn till höger.

Läs mer om RISE i vår digitala broschyr