Skip to main content
RISE logo

Fire safety investigates what happens in a fire

+ Show more

What we do in fire safety

Story

Fire safe use of materials in the petroleum industry

Read more
Story

IR technology use in rescue services

Read more

Användningen av IR-teknik inom räddningstjänsterna har ökat dramatiskt under de senaste åren. Men räddningstjänster behöver överväga flera faktorer innan de köper nya värmekameror. Denna tekniska sammanfattning ger en översikt över IR-tekniken och listar de faktorer det är viktigast att ta tänka på.

Story

A red light for green roofs?

Read more

Under de senaste tio åren har miljövänliga taktäckningsalternativ fått allt större uppmärksamhet inom byggindustrin, och efterfrågan på sedumtak har ökat. Det är en utveckling som hänger samman med det allt starkare fokuset på hållbarhet som har blivit ett viktigt inslag inom de flesta delar av samhället. Trots det ökande intresset finns det relativt få riktlinjer för hur brännbara tak ska konstrueras för att inte äventyra brandsäkerheten.

Story

Fire expertise saves hundreds of millions in tax

Read more

Att bygga tunnlar är dyrt. Och säkerheten är inget man kan tumma på. Men när Trafikverket valde ett nytt brandsäkerhetssystem till Norra Länken i Stockholm kunde man hitta en lösning som både var säker och kostnadseffektiv – mycket tack vare RISE expertkunskaper om tunnelbränder.

Story

Balancing fire safety with chemical-free furnishings

Read more

De flesta dödliga bränder sker i våra bostäder. Möbler och inredning är det första som antänds. Det är viktigt att det finns brandsskyddskrav. Men hur höga ska de vara? Och hur kan industri och myndigheter hitta miljövänliga och hållbara lösningar.

Story

New requirements for safer fire doors

Read more

From 2019, CE labelling will be obligatory for new fire-resistant and smoke-tight external doors. Requirements will be more stringent than current Swedish type approvals. RISE can assist in the certification process.

Project

How can the number of fatalities and injuries in residential fires be reduced?

Read more