Skip to main content
RISE logo

Patrik Johansson

Forsknings och affärsutvecklare

Location
Borås
Unit
Brand och säkerhet (105300)