Skip to main content
RISE logo

Johanna Mossberg

tf Affärs och innovationsorådeschef

Tel +46 10 228 45 64

Email johanna.mossberg@ri.se

Location Göteborg

Unit Processimulering (401405)

Related