Erbjudande

Inom samhällsbyggnadsområdet erbjuder vi expertis som utvecklas i tät samverkan med akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Vi hjälper till med förstudier, forskning, industriella tillämpningar, projektledning och hands-on stöd, med skickliga operatörer och tekniker för att säkerställa goda resultat.

Våra forsknings- och innovationsprojekt är baserade på utmaningsdrivna frågeställningar och systemperspektiv. I samarbete med kunder och samarbetspartners utvecklar vi ständigt ny kunskap med fokus på teknik och metoder, för att stärka näringsliv och samhälle både nationellt och internationellt. Vi har bland annat Sveriges största samlade forskningsmiljö inom betong- och bergmaterialområdena, träbyggande och glas.

Som innovationspartner till SME:er stöttar vi små och mellanstora företag genom hela innovation- och utvecklingsprocessen. Vi utför provning och teknisk utvärdering av material och enskilda komponenter såväl som systemlösningar.

Test och demonstration är en viktig del av vår verksamhet, där företag, universitet och offentliga organisationer kan testa och utveckla idéer till färdiga modeller, tjänster och produkter. Divisionen har flera unika testbäddar, labb och demonstrationsmiljöer där vi i nära samarbete med kunder och partners möjliggör innovationer. Arbetet sker i laboratorium och i fält kring frågor som effektivitet, kvalitet, ljudmiljö, säkerhet, beständighet, miljöanpassning och tjänsteutveckling.

Divisionen är kopplad till ett antal starka nationellt och internationellt verksamma nätverk och kompetenscentra. Bland annat har vi nyckelroller inom de strategiska innovationsprogrammen Re:Source och ViableCities (tidigare Smart Sustainable Cities) och VinnVäxt miljön Smart Housing Småland.

Divisionen erbjuder också utrednings-, rådgivnings- och utbildningsverksamhet inom en rad områden kopplade till samhällsbyggnad.

Länkar till respektive enhet/dotterbolags hemsida

  • Energi och cirkulär ekonomi
    Energi och cirkulär ekonomi arbetar med forskning och teknisk utvärdering inom förbränningsteknik, , installationsteknik, byggnaders energianvändning och innemiljö samt stadutveckling.
  • Byggteknik
    Enheten Byggteknik inkluderar teknisk utvärdering, forskning och utbildning inom områden som byggnaden som system, hållbara städer, infrastruktur och anläggningar, organisation och management, akustik samt inom teknikområdet glas.
  • CBI, Betonginstitutet
    Betonginstitutets verksamhet är bred och spänner över hela betongområdet och inkluderar bergmaterial och natursten samt behandlar delar av samhällsbyggnad utanför de specifika materialområdena.