RISE ICT

RISE ICT utför tillämpad forskning, kunskapsuppbyggnad och innovation inom såväl specifika tillämpningsområden som generiska plattformar. Vår roll är att erbjuda och ge lösningar på befintliga och framtida behov utifrån forskning inom informations- och kommunikationsteknik.

Tillsammans med partners, kunder och användare, utvecklas lösningar som blir till nya tjänster och produkter. I många fall demonstreras potentialen av nya tjänster och tekniker i direkt samarbete med våra industriella partners eller genom testbäddar och demonstratorer. Vi är också erfarna talare på egna eller andras konferenser och seminarier.  Det viktigaste generella resultatet av vår verksamhet är att leveransen till marknaden, från forskning och utveckling till produktlansering, förkortas för industrin. Början på en ny verksamhet är ett annat sätt att skapa förnyelse av näringsliv och samhälle som bygger på informations- och kommunikationsteknologi, för vilket RISE ICT har en framgångsrik process. För den offentliga sektorn innebär det ett bredare utbud av nya tjänster och ny teknik som kan tillämpas för ökad effektivitet.

En oberoende partner för forskning och utveckling

Enheterna inom RISE ICT (RISE Acreo, RISE Viktoria, RISE SICS och RISE Interactive) är oberoende och erfarna forskning- och utvecklingspartners och kan därför fungera som en länk mellan den akademiska världen, industrin, offentliga organisationer och användargrupper. Vår roll stärker innovation genom att samla olika discipliner och aktörer för att effektivt arbeta tillsammans och ge tvärfunktionella lösningar.

Läs mer om RISE ICT

Kontakt

Pether Wallin, Divisionschef ICT (tf)
pether.wallin [at] ri.se, +46 76 777 74 00

Maria Rudenschöld, Kommunikationschef ICT 
maria.rudenschold [at] ri.se, +46 76 127 34 40

Hela Sveriges forskningsinstitut till RISE

RISE medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Inom RISE finns ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för industri, akademi och offentlig sektor organiserat i sex divisioner.

RISE:s övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. RISE driver utvecklingen av en stark, svensk institutssektor. Sedan i somras då de tidigare institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT gick samman är RISE Sveriges största forskningsinstitut med cirka 2 200 anställda. RISE äger också 43 procent av institutskoncernen Swerea.


Karriär inom RISE

Är du nyfiken på en karriär inom forskning och utveckling?

RISE erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö med många utmaningar.

Visa lediga tjänster

 

@RISEsweden Vilka krav, etiska och andra, ska vi kunna ställa på algoritmer som fattar beslut åt människor och företag? Hur byg… t.co/qzgTjaMVGZ

 

följ @risesweden