RISE Biovetenskap och material

RISE Biovetenskap och material fungerar som innovationspartner för kunder inom branscher som jordbruk och livsmedel, kemi, läkemedel, medicinteknik, biokemikalier och biobränslen, och transport. Vi finns med hela vägen från idé till tillämpning med fokus på kundens behov och samhällets hållbara utveckling.

Divisionen består av 370 medarbetare som främst finns i Stockholm, Uppsala, Södertälje, Borås, Lund och Göteborg. 

Verksamheten är idag uppdelad i tre enheter och ett dotterbolag. Från och med 1 januari 2018 går dotterbolaget SP Process Development in i enheten Yta, process och formulering. 

Kemi och material

Vi är en komplett innovationspartner inom hållbar kemi och materialteknik som erbjuder kompetenser inom kemi, material- och ytvetenskap, nanoteknologi, samt biologi. Tillsammans med övriga RISE erbjuder vi skräddarsydda lösningar inom i stort sett alla tekniska områden; från idé till marknadsintroduktion samt fortlöpande produktutveckling.

Våra tjänster är:

  • Tillämpad Forskning
  • Utveckling, verifiering och problemlösning
  • Analys och materialkarakterisering
  • Test- och demomiljöer
  • Utbildning

 Läs mer.

Jordbruk och livsmedel

Enheten bedriver forskning och innovation i hela livsmedelskedjan – från primär jordbruksproduktion över förädlingsindustri och dagligvaruhandel ända till konsumentledet. Vi utvecklar och implementerar nästa generations tekniker för primär- och livsmedelsproduktion, och driver konsument- och målgruppsefterfrågad utveckling av säkra, hälsosamma och hållbara livsmedel. Enhetens verksamhet omfattar också hållbara avfalls- och avloppslösningar och energifrågor för landsbygden, som till exempel biogasproduktion. Läs mer.

Yta, process och formulering

Enheten bedriver verksamhet inom ytvetenskap, kemisk process och farmaceutisk utveckling med en bred tillämpning inom många olika branscher, så som läkemedel, kemisk processindustri, materialutveckling, kemiska konsumentprodukter och kosmetik. Som partner till akademiska och industriella aktörer leder vi projekt från idé till verifiering för kommersiell tillämpning. Vår verksamhet sträcker sig från forskning, utveckling och koncepttestning till småskalig tillverkning. Läs mer.

Kontakt

Pernilla Walkenström, Divisionschef Biovetenskap och material
pernilla.walkenstrom [at] ri.se, +46 (0)70 839 40 40

Maria Delombre, Kommunikationschef Biovetenskap och material
maria.delombre [at] ri.se, +46 (0)72 453 66 82

Hela Sveriges forskningsinstitut till RISE

RISE medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Inom RISE finns ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för industri, akademi och offentlig sektor organiserat i sex divisioner.

RISE:s övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. RISE driver utvecklingen av en stark, svensk institutssektor. Sedan i somras då de tidigare institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT gick samman är RISE Sveriges största forskningsinstitut med cirka 2 200 anställda. RISE äger också 43 procent av institutskoncernen Swerea.


Karriär inom RISE

Är du nyfiken på en karriär inom forskning och utveckling?

RISE erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö med många utmaningar.

Visa lediga tjänster

 

@RISEsweden Vilka krav, etiska och andra, ska vi kunna ställa på algoritmer som fattar beslut åt människor och företag? Hur byg… t.co/qzgTjaMVGZ

 

följ @risesweden