Erbjudande

Vi är experter inom informations- och kommunikationsteknik och digitalisering

Den stora styrkan hos RISE ICT ligger i att vi är en grupp av specialiserade enheter som erbjuder både djup och bred kompetens och lösningar baserade på informations- och kommunikationsteknik. Tillgång till viktig spetskompetens och möjliggörande teknologier är avgörande för en hållbar tillväxt och resurseffektivitet samt nya innovativa produkter och tjänster. Enheterna inom RISE ICT bedriver forskning och innovation som bygger på både vetenskaplig samt industriell erfarenhet. Kunskapen sträcker sig från sensorsystem, hållbar mobilitet, automation, hantering och analys av mycket stora datamängder, maskininlärning, cybersäkerhet, visualisering, interaktionsdesign och cirkulära affärsmodeller.

Vi erbjuder:

  • Forskning och innovationsledning
  • Forskningsbaserad konsultation och förstudier
  • Unika testbäddar, labb & demonstrationsmiljöer
  • Prototyper och pilotproduktion
  • Innovationssupport till små och medelstora företag 
  • Nätverk och kompetenscentra
  • Licenser och patent

Vår expertis