Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kurs temperatur

Kalibrering av temperaturmätsystem

För att göra korrekta temperaturmätningar behövs mer än bara avancerade och noggranna mätinstrument. Det krävs både kännedom om de begränsningar som finns och insikt om alla de möjligheter som utrustningen ger. Att mäta är att veta och med rätt kunskap så vet du också vad du mäter!

I kursen går vi igenom hur olika mätsystem fungerar och vilka faktorer som man måste ta hänsyn till för att kunna mäta rätt och välja en lämplig kalibreringsmetod.  Vi fokuserar på de vanligaste givartyperna Pt100 och termoelement, men både andra givartyper och beröringsfria mätprinciper ingår. Vi visar de vanligaste sätten att kalibrera givare/instrument och hur man bäst använder sig av olika kalibreringskonstanter enligt ITS-90 och IEC/EN 60751.

Kursen genomförs till stor del i form av laborationer vid Riksmätplatsen för temperatur. Genom att blanda teori och praktik får man en djupare förståelse för de mättekniska problemen och man ges möjligheter att direkt tillämpa de nyvunna kunskaperna. Vi genomför mätosäkerhetsberäkningar utgående från de utförda laborationerna.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper inom temperaturmätning och kalibrering av temperaturmätsystem. Den lämpar sig för personer inom olika verksamhetsområden, allt från process och produktion till laboratorieverksamhet och kalibrering. Kursen kräver inga formella förkunskaper, det viktigaste är att man har ett genuint intresse av att lära sig mer om temperaturmätning.

 

Undervisningstyp

Kurs,

Undervisningsform

Fysiskt,

Validering

Kursintyg

Kursspråk

sv

Tillfällen

6-8 februari 2024
RISE Brinellgatan 4 Borås. Hus 8D lokal Ampere.
Karta
06 feb 2024 - 08 feb 2024
12:00-16:30
20600 SEK (exklusive moms)
7 av 8
Talare
Program
Talare
Magnus Holmsten

Magnus Holmsten

Ingenjör, RISE
Sara Ljungblad

Sara Ljungblad

Ingenjör, RISE
Program

Under kursdagarna går vi igenom nedan avsnitt med avbrott för lunch och fikapauser.

Dag 1

12.00 Lunch
För er som önskar så samlas vi i kurslokalen för gemensam lunch på RISE:s restaurang Visionen.

13.00 - 17.00

Temperaturskalor
Termodynamiskt temperatur, temperaturskalor, ITS-90. Magnus Holmsten.

Givarprinciper för temperaturmätning
Olika sätt att mäta temperatur. Kontaktgivare och beröringsfri mätning. Magnus Holmsten.

Resistanstermometrar
Mätprinciper och egenskaper som påverkar mätningen. Beräkningsmetoder. Sara Ljungblad.

Termoelement 
Mätprinciper och beräkningsmetoder. Termoelementtyper. Faktorer som inverkar vid mätning. Magnus Holmsten.

Kalibreringsmetoder
Kalibrering i vätskebad, ugnar och blockkalibratorer. Sara Ljungblad.

Vi varvar ovanstående med:

Laborationer vid Riksmätplatsen för temperatur
Mätningar och beräkningar med resistanstermometer och termoelement. Blockkalibrationer, fixpunktskalibrering och pyrometrar gås igenom. Mätningar med eventuell egen utrustning.

19.00
Välkommen på gemensam middag!

Dag 2

08.30 - 16.30

Vi fortsätter med kursprogrammet enligt dag 1.

Dag 3

08.30 - 16-30 ca

Vi fortsätter med kursprogrammet enligt dag 1.Vi kommer också gå igenom:

Mätosäkerhetsberäkningar
Principer och metoder. Beräkningar med exempel från laborationerna. Magnus Holmsten och Sara Ljungblad.

Sammanfattning och diskussion
Uppföljning och frågor kring laborationerna.

Eget instrument

För den som önskar finns möjlighet att ta med ett eget instrument till kursen. Under en av laborationerna kommer det att finnas utrymme att utnyttja temperaturlabbets resurser för att utföra mätningar med den egna utrustningen. Erfarenhet och kunskap om det egna  instrumentet är en av de viktigaste faktorerna för en riktig mätning.

Allmän information

Priset inkluderar dokumentation, kaffe/te lunch två dagar samt gemensam middag dag 1

Magnus Holmsten

Kontaktperson

Magnus Holmsten

Ingenjör

+46 10 516 56 82

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lena Gamalielsson

Administratör

Lena Gamalielsson

Administratör

+46 10 516 60 02

Läs mer om Lena

Kontakta Lena
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.