Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SCIP

Introduktion till SCIP-databasen

Om du tillverkar, importerar eller distribuerar varor som innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på Kandidatförteckningen i Reach, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du registrera dessa ämnen i SCIP-databasen hos Echa. Vill du veta mer om SCIP, vad som gäller och vilka förberedelser du måste göra - då är det här kursen för dig!

Den 5 januari 2021 trädde en ny lag i kraft som handlar om rapporteringsplikt till SCIP-databasen. Företag som sätter en vara på den europeiska marknaden måste rapportera om varan innehåller något av de drygt 200 SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) som finns på Kandidatförteckningen i Reach, om ämnena finns i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan.

Syftet med SCIP-databasen är att information om innehåll av SVHC-ämnen ska finnas tillgänglig under en varas hela livscykel, även då den blir avfall för att på så vis reducera mängden farliga kemikalier som går till materialåtervinning och bidra till en cirkulär materialomställning. För konsumenter innebär SCIP-databasen en ökad möjlighet att få information om produkter innehåller farliga kemikalier. SCIP-databasen syftar också till att uppmuntra till utfasning och substitution av SVHC-ämnen.  

Regelverket är inte helt lätt att förstå och många har frågor kring hur man går tillväga för att ta fram information och göra sin registrering. Det är frågor vi belyser i den här grundkursen och i de två fördjupningskurserna.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företag som omfattas av krav på SCIP-registrering. Inga förkunskaper krävs för grundkursen. 

Kursernas upplägg

Grundkursen är kostnadsfri och hålls digitalt. Se datum och anmälan till höger. 

Vi erbjuder dessutom två fördjupningskurser, dessa kostar 2 900 kr/kurs eller 5000 kr för båda. Information hittar du här:

Arrangör

Utbildningen i SCIP har tagits fram av Co-efficient AB på uppdrag av Substitutionscentrum vid RISE.

Kursledare

Gudrun Bremle, konsult, Co-efficient AB

Undervisningstyp

Kurs,

Undervisningsform

Digitalt,

Validering

Kursintyg

Kurstimmar

1

Kursspråk

sv

Tillfällen

28 november 2023
28 nov 2023
10:00-11:00
0 SEK (exklusive moms)
80 av 80
Program
Program
  • Vi går igenom vad reglerna i EU:s avfallsdirektiv och Reach-förordningen innebär och hur det är avsett att fungera teoretiskt och övergripande praktiskt. 
  • Vem berörs och på vilket sätt? 
  • Vad ska lämnas in och på vilket sätt? 
  • Målet med grundkursen är att ge dig en övergripande förståelse för hur ditt företag berörs och vad du behöver göra.
Anna S Strid

Kontaktperson

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Jacobs

Administratör

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.