Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Smörjfett som uppfyller miljökraven i svensk standard SS 155470

Smörjfett används för att minska slitaget i produkters rörliga delar. De flesta delar smörjs regelbundet då smörjfett förbrukas eller förlorar sin funktion, och kan oavsiktligt spridas till miljön. Därför har en svensk standard utarbetats som ställer miljökrav, RISE granskar och listar produkter som uppfyller dessa krav.

Syfte

RISE granskning omfattar smörjfetters miljöegenskaper enligt avsnitt 5.2 i svensk standard SS 155470. I ett internationellt perspektiv är standardens miljökrav stränga och innebär att basvätskan i smörjfett skall vara biologiskt nedbrytbar samt ge minimerad vattentoxicitet. Kraven innebär också bland annat en kontroll av allergiframkallande ämnen samt ämnen med särskilt hälso- och miljöfarliga egenskaper.

Standarden omfattar inga tekniska krav då prestandan specificeras utifrån varje enskilt tillämpningsområde, information om smörjfetternas tekniska egenskaper kan i stället lämnas av respektive leverantör/tillverkare.  Produkterna på listan har olika användningsområden som bland annat universalsmörjning, rälssmörjning, smörjning av tunga skogsmaskiner och centrala smörjsystem för lastbilar och bussar.

Historiskt har listan benämnts som "SP-listan" och etablerades av projektet "Ren Smörja", vilket påbörjades av Göteborgs Stad i samråd med Kemikalieinspektionen. Genom en överenskommelse med Göteborgsregionens kommunalförbund ersatte "SP-listan" de tidigare listor över smörjfetter som utgavs av "Ren Smörja" respektive Miljöteknikdelegationen.

Metod

RISE granskar produkter utifrån gällande utgåva av svensk standard SS 155470, "Smörjmedel, industrioljor och liknande produkter (Klass L) Specifikationer för familj X (Smörjfett)".

Granskningen baseras på dokumentation som beställaren av granskningen ansvarar för att tillhandahålla. 

RISE granskar även hydraulvätskor och den listan finns här.

Leveranser

Listan som endast publiceras i pdf-format här är skyddad av upphovsrätten, vilket innebär att den inte får publiceras i sin helhet eller som utdrag utan angivande av källa.

Listan uppdateras löpande, som mest varje kalendermånad och det är den på hemsidan senast publicerade listan som är gällande.

Aktuell lista över smörjfett som klarar miljökraven i svensk standard SS 155470 finns att ladda ner via länken till höger.

Offertförfrågan

Beställ via kontaktpersonerna nedan

Tjänst

Smörjfetters miljöegenskaper enligt SS 15 54 70

Standarder

SS 15 54 70

Pris

Pris vid offertförfrågan

Mer information


FAQ
FAQ

Jag har en produkt som heter ungefär samma som en produkt på listan, kan ni säga om den också uppfyller kraven?

+

Om jag skickar ett säkerhetsdatablad för ett smörjfett kan ni då svara på om produkten uppfyller kraven i standarden?

+
Anna S Strid

Kontaktperson

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.