Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Smörjfett som uppfyller miljökraven i svensk standard (SP-listan)

Smörjfett används för att minska slitage i produkter med rörliga delar. Minskad friktion sparar även energi. De flesta delar smörjs regelbundet då smörjfett förbrukas efterhand eller förlorar sin funktion. Smörjfett kan dock oavsiktligt spridas till miljön. Därför har en svensk standard utarbetats som bland annat ställer miljökrav på smörjfett.

Syfte

RISE granskning omfattar smörjfetters miljöegenskaper enligt avsnitt 5.2 i svensk standard SS 15 54 70. Standarden anger även tekniska krav på smörjfett, men granskningen omfattar inte dessa krav. Enligt granskningsavtalet har dock RISE rätt att inkräva egendeklaration av att en produkt uppfyller de tekniska kraven i standarden. Enligt avtalet kan RISE också med omedelbar verkan från listan avlägsna produkt som inte uppfyller standardens krav.

Information om smörjfetternas tekniska egenskaper lämnas av respektive leverantör/tillverkare.

Aktuell SP-lista för smörjfetter finns att ladda ner via länken till höger.

SP-listan med hydraulvätskor finns här.

"SP-listan" listar smörjfetter med relativt sett bra miljöprestanda tablerades av projektet "Ren Smörja", vilket påbörjades av Göteborgs Stad i samråd med Kemikalieinspektionen. Genom en överenskommelse med Göteborgsregionens kommunalförbund ersätter SP-listan de tidigare listor över smörjfetter som utgavs av "Ren Smörja" respektive Miljöteknikdelegationen.

I ett internationellt perspektiv är standardens miljökrav stränga och innebär att basvätskan i smörjfett skall vara biologiskt nedbrytbar samt ge minimerad vattentoxicitet. Kraven innebär också bland annat en kontroll av allergiframkallande ämnen samt ämnen med särskilt hälso- och miljöfarliga egenskaper (CMR, PBT).

De produkter som finns på listan har olika användningsområden som bland annat universalsmörjning, rälssmörjning, smörjning av tunga skogsmaskiner och centrala smörjsystem för lastbilar och bussar

Metod

Publicerad lista, även kallad "SP-listan" bygger på att tillämpa SS 15 54 70, gällande utgåva, enligt den granskningspraxis som etablerats av projektet "Ren Smörja", vilket påbörjades av Göteborgs Stad i samråd med Kemikalieinspektionen. 

Expertis vid RISE (fd SP) granskar produkter med avseende på miljökraven i Svensk standard 15 54 70, "Smörjmedel, industrioljor och liknande produkter (Klass L) Specifikationer för familj X (Smörjfett)".

Leveranser

Listan som endast publiceras i pdf-format på denna hemsida är skyddad av upphovsrätten, vilket innebär att den inte får publiceras i sin helhet eller som utdrag utan angivande av källa.

Listan uppdateras löpande, och som mest varje kalendermånad. Det är den på hemsidan senast publicerade listan som är gällande.

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna nedan

Fakta

Tjänst

Smörjfetters miljöegenskaper enligt SS 15 54 70

Certifiering

Övrig certifiering

Område

Besiktning, Kemiska processer och produkter, Kemisk och biologisk analys, Materialomställning, Produktsäkerhet

Standarder

SS 15 54 70

SS 15 54 34

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Mer information

SP-listan fett ny.pdf

Anna S Strid

Kontaktperson

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.