Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Lika rent - men med lägre miljöavtryck

Genom kartläggning av er diskprocess identifierar vi de mest miljöeffektiva förbättringsåtgärderna.

Syfte

Detta är en tjänst inom RISE testbädden Cleaning Innovation.

En utvärdering av miljöpåverkan gör att de mest effektiva åtgärderna kan identifieras. Åtgärder som dessutom ger minskade kostnader för energi, råvaror och återkallade produkter.

Metod

Optimera där det gör mest nytta

Vi hjälper er utveckla er diskningsprocess så att den sker med minimal miljöpåverkan. I vår analys tas hänsyn till miljöpåverkan från framställning och användning av råvaror, energi, kemikalier etc, samt från hantering av svinn och avloppsvatten. Vi ger vägledning kring vilka delar av systemet som är viktigast att optimera för att minska miljöavtrycket, och fungerar som ett stöd i er utvecklingsprocess.

Stärk din miljöprofil

En tydlig miljöprofil är idag en viktig nyckel för bättre affärer. Vi har arbetat med att kvantifiera miljöeffekter av livsmedel och produktionssystem i mer än 25 år. Under åren har vi byggt upp en mycket bred kunskap och skapat en unik miljödatabas. Denna kompetens efterfrågas nu från många håll, både i Sverige och internationellt, för att identifiera förbättringsåtgärder och minska livsmedels miljöpåverkan i ett helhetsperspektiv.

Leveranser

Resultat och slutsatser sammanställs i en rapport som presenteras vid ett möte.

Beställning

Beställ genom kontaktpersonerna nedan.

Fakta

Tjänst

Lika rent - men med lägre miljöavtryck

Område

Arbetsmiljö, Cirkulär omställning, Klimatneutral industri, Kemiska processer och produkter

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstiden beror på komplexiteten i projektet.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Pernilla Gervind

Projektledare

Läs mer om Pernilla

Kontakta Pernilla

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.