Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hydraulvätskor som uppfyller miljökraven i svensk standard SS 155434

Med hydraulvätskor överförs kraft i många olika slags fordon och arbetsmaskiner till exempel inom skogsbruk, byggande och hamnverksamhet. Hydraulvätskor kan dock oavsiktligt läcka ut i miljön. Därför har en svensk standard utarbetats som bland annat ställer miljökrav på hydraulvätskor, RISE granskar och listar produkter som uppfyller dessa krav.

Syfte

Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt Trafikverket ställer vid upphandling av entreprenader som avser områden där försiktighetsåtgärder krävs (till exempel mark under grundvattennivån, dricksvattentäkter och miljöskyddsområden) krav på att hydraulvätskor som används uppfyller miljökraven i svensk standard SS 155434. Ur ett internationellt perspektiv är miljökraven stränga och innebär att hydraulvätskan ska vara biologiskt nedbrytbar, ge minimal negativ påverkan på vattenmiljön samt inte heller innehålla för höga halter av allergiframkallande ämnen samt cancerogena, reproduktionstoxiska och mutagena ämnen (CMR-ämnen).

RISE erbjuder granskning av hydraulvätskors miljöegenskaper enligt ovan nämnda standard, och godkända produkter förs upp på "RISE lista över hydraulvätskor som uppfyller miljökrav i svensk standard SS 155434". Historiskt har listan kallats för "SP-listan". 

Metod

Granskningen baseras på dokumentation som beställaren av granskningen ansvarar för att tillhandahålla. En förutsättning för att en godkänd produkt listas är även de tekniska krav som anges i standarden uppfylls, dessa omfattas däremot inte av granskningen. Enligt granskningsavtalet har RISE däremot rätt att inkräva dokumentation som visar att även de tekniska kraven är uppfyllda. RISE kan också med omedelbar verkan avlägsna produkter som inte uppfyller kraven från listan. Information om tekniska egenskaper lämnas av respektive leverantör/tillverkare. Byte av produkt ska alltid ske i samråd med maskintillverkaren och leverantören av hydraulvätskan. 

RISE granskar även smörjfetters miljöegenskaper enligt SS 155470, den listan finns här.

Leveranser

Listan som endast publiceras i pdf-format här är skyddad av upphovsrätten, vilket innebär att den inte får publiceras i sin helhet eller som utdrag utan angivande av källa.

Listan uppdateras löpande, som mest varje kalendermånad och det är den på hemsidan senast publicerade listan som är gällande.

Aktuell lista över hydraulvätskor som klarar miljökraven i svensk standard SS 155434 finns att ladda ner via länken till höger.

Offertförfrågan

Beställ via kontaktpersonerna nedan

Tjänst

RISE granskar hydrauloljornas miljöegenskaper enligt SS 15 54 34

Standarder

SS 15 54 34

 

Pris

Pris vid offertförfrågan

Mer information


FAQ
FAQ

Jag har en produkt som heter ungefär samma som en produkt på listan, kan ni säga om den också uppfyller kraven?

+

Jag har en produkt där det finns information som anger att den uppfyller SS 155434 men jag hittar den inte på listan, kan jag förutsätta att miljökraven ändå uppfylls?

+
Anna S Strid

Kontaktperson

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.