Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hydraulvätskor som uppfyller miljökraven i svensk standard

Med hydraulvätskor överförs kraft i många olika slags fordon och arbetsmaskiner till exempel inom skogsbruk, byggande och hamnverksamhet. Användningen av hydraulvätskor bidrar till att spara energi. Hydraulvätskor kan dock oavsiktligt läcka ut i miljön. Därför har en svensk standard utarbetats som bland annat ställer miljökrav på hydraulvätskor.

Syfte

Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt Trafikverket ställer vid upphandling av entreprenader som avser områden där försiktighetsåtgärder krävs (till exempel mark under grundvattennivån, dricksvattentäkter och miljöskyddsområden) krav på att hydraulvätskor som används uppfyller miljökraven i svensk standard SS 15 54 34.

RISE erbjuder granskning av hydraulvätskors miljöegenskaper enligt ovan nämnda standard. Godkända hydraulvätskor publiceras på ”SP-listan” som finns att ladda ner till höger.

En förutsättning för listning är att hydraulvätskan även uppfyller de tekniska krav som anges i standarden, dessa omfattas däremot inte av granskningen. Enligt granskningsavtalet har RISE däremot rätt att inkräva dokumentation som visar att även de tekniska kraven är uppfyllda. RISE kan också med omedelbar verkan avlägsna produkter som inte uppfyller kraven från listan. Information om tekniska egenskaper lämnas av respektive leverantör/tillverkare. Byte av produkt ska alltid ske i samråd med maskintillverkaren och leverantören av hydraulvätskan. 

Ur ett internationellt perspektiv är miljökraven stränga och innebär att hydraulvätskan ska vara biologiskt nedbrytbar, ge minimal negativ påverkan på vattenmiljön samt inte heller innehålla för höga halter av allergiframkallande ämnen samt cancerogena, reproduktionstoxiska och mutagena ämnen (CMR-ämnen).

RISE granskar även smörjfetters miljöegenskaper enligt SS 15 54 70, den listan finns här.

Metod

Granskningen görs utifrån information om hydraulvätskans kemiska innehåll, och det är beställaren (vanligtvis leverantör/tillverkare av produkten) som ansvarar för att all dokumentation som krävs finns tillgänglig.

Leveranser

Hydraulvätskor som uppfyller miljökraven förs upp på listan över godkända produkter. Listan (”SP-listan”) finns endast publicerad på den här hemsidan och är skyddad av upphovsrätten, vilket innebär att den inte får publiceras i sin helhet, eller som utdrag utan källhänvisning. Listan uppdateras löpande, men som mest varje kalendermånad. Det är den på hemsidan senast publicerade listan som är gällande.

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna nedan

Fakta

Tjänst

RISE granskar hydrauloljornas miljöegenskaper enligt SS 15 54 34

Område

Besiktning, Kemiska processer och produkter, Materialomställning, Produktsäkerhet

Standarder

SS 15 54 34

SS 15 54 70

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Anna S Strid

Kontaktperson

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.