Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hydraulvätskor som uppfyller miljökraven i svensk standard

Med hydraulvätskor överförs kraft i många olika slags fordon och arbetsmaskiner till exempel inom skogsbruk, byggande och hamnverksamhet. Användningen av hydraulvätskor bidrar till att spara energi. Hydraulvätskor kan dock oavsiktligt läcka ut i miljön. Därför har en svensk standard utarbetats som bland annat ställer miljökrav på hydraulvätskor.

Syfte

RISE granskning omfattar hydrauloljornas miljöegenskaper enligt avsnitt 5.3 i svensk standard SS 15 54 34. Standarden anger även tekniska krav på hydraulvätskor, men granskningen omfattar inte dessa krav. Enligt granskningsavtalet har dock RISE rätt att inkräva egendeklaration av att en produkt uppfyller de tekniska kraven i standarden. Enligt avtalet kan RISE också med omedelbar verkan från listan avlägsna produkt som inte uppfyller standardens krav.

Information om hydraulvätskornas tekniska egenskaper lämnas av respektive leverantör/tillverkare. Byte av produkt bör alltid ske i samråd med maskintillverkaren och leverantören av hydraulvätskan.

Aktuell SP-lista för hydraulvätskor finns att ladda ner via länken till höger.

SP-listan med smörjfetter finns här.

De tre storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm samt Trafikverket har gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Kraven är särskilt inriktade på entreprenader som utförs i områden som kräver försiktighetsåtgärder såsom mark under grundvattennivån, skyddsområden för dricksvattentäkt samt miljöskyddsområden eller liknande. För de tre storstäderna innebär dessa miljökrav i princip att hydraulolja alltid skall uppfylla miljökraven i svensk standard SS 15 54 34.

I ett internationellt perspektiv är miljökraven stränga och innebär att hydraulvätska bland annat skall vara biologiskt nedbrytbar samt ge minimerad vattentoxicitet. Kraven innebär bland annat också en kontroll av allergiframkallande ämnen samt ämnen med särskilt hälso- och miljöfarliga egenskaper (CMR, PBT).

Metod

Publicerad lista, även kallad "SP-listan" bygger på att tillämpa SS 15 54 34 enligt den granskningspraxis som etablerats av projektet "Ren Smörja", vilket påbörjades av Göteborgs Stad i samråd med Kemikalieinspektionen. Genom en överenskommelse med Göteborgsregionens kommunalförbund och Miljösekretariatet i Göteborgs Stad publicerar RISE listan sedan 1998.

Expertis vid RISE (fd SP) har granskat följande produkter som uppfyller miljökraven i Svensk standard 15 54 34, Hydraulvätskor - Krav och provningsmetode

Leveranser

Listan som endast publiceras i pdf-format på denna hemsida är skyddad av upphovsrätten, vilket innebär att den inte får publiceras i sin helhet eller som utdrag utan angivande av källa.

Listan uppdateras löpande, och som mest varje kalendermånad. Det är den på hemsidan senast publicerade listan som är gällande.

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna nedan

Fakta

Tjänst

RISE granskar hydrauloljornas miljöegenskaper enligt SS 15 54 34

Certifiering

Övrig certifiering

Område

Besiktning, Kemiska processer och produkter, Materialomställning, Produktsäkerhet

Standarder

SS 15 54 34

SS 15 54 70

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Mer information


Anna S Strid

Kontaktperson

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.