Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

e-märkning

e-märket fungerar som ett pass inom EUs gemensamma marknad och extrakontroller undviks. Överfyllning av förpackning minskas genom systematisk hantering av tillverkningsprocessen vilket leder till ekonomiska fördelar.

Syfte

Allt oftare kan man se ett litet speciellt "e" intill mängdangivelsen på färdigförpackningar. Men en rad krav måste vara uppfyllda för att förpackningarna skall få bära e-märket.

En färdigförpackad vara, som exporteras från ett land till ett annat, kontrolleras vanligen av det importerande landet för att bedöma om dess krav på rätt nettomängd är uppfyllda. Sådana kontroller sker enligt importlandets egna nationella regler och kan bli både dyrbara och tidsödande.

För att inte sådana regler skall hindra den fria rörligheten av varor har EUs medlemsstater (tillsammans med de stater som har undertecknat EES-avtalet) kommit överens om gemensamma regler, som tar över de nationella.

Konsumentskydd

För att skydda konsumenternas intressen har varje land sina egna regler för hur mycket en färdigförpackning måste innehålla när det gäller vikt eller volym.

För att köparen av en färdigförpackning skall få valuta för sina pengar finns det krav på hur mycket förpackningen skall innehålla. Dessa krav avser alltid nettomängden, dvs allt emballage skall vara borträknat.

Krav vid e-märkning

Sverige är kraven på rätt nettomängd desamma för konsumentförpackningar utan e-märke som för förpackningar med, men om märket används måste det finnas garantier för att "passet" är giltigt. För mer information gällande föreskrifter om färdigförpackade varor, se SWEDACs STAFS 2017:1. RISE följer certifieringsregler SPCR 001.

De krav som måste uppfyllas för att en färdigförpackning skall få e-märkas är att det måste finnas rutiner på företagen för egenkontroll som innefattar någon av följande principer:

  • Stickprovskontroll av partier
  • Kontroll med godkänd checkweigher i produktionslinjen
  • Användning av godkända fyllningsvågar
  • Användning av godkända mätflaskor med mallar

Metod

EG-direktiven

Dessa regler återfinns i EG-direktiven 76/211/EEC och 75/106/EEC. Enligt dem kan färdigförpackningar under vissa förutsättningar få märkas med ett speciellt e-märke, vilket underlättar färdigförpackningarnas s.k. "fria rörlighet" inom hela den gemensamma marknaden. Den föreskrift (STAFS 2017:1 om färdigförpackade varor) som i Sverige implementerar EG-direktiven kan beställas från den föreskrivande myndigheten.

e-märket

Om e-märket finns med på förpackningen måste det vara minst 3 mm högt och utformat på ett alldeles speciellt sätt. 

Leveranser

e-märkningsrevision med stickprovskontroll utförs på plats hos kund. Certifikat utformas efter godkännande av krav från SWEDAC STAFs. 2017:1.

Beställning

Beställning skickas till kontaktpersoner nedan.

Fakta

Tjänst

e-märkning av färdigförpackningar

Område

Certifiering, Förpackning

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Normalt inom 4 månader efter överenskommet revisionsdatum.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Mer information

Kontrollbesök.pdf (pdf, 546.79 kB)


Krav på förpackaren.pdf (pdf, 570.53 kB)
Lisbeth Neugebauer

Kontaktperson

Lisbeth Neugebauer

Ingenjör

Läs mer om Lisbeth

Kontakta Lisbeth
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Bo Bribing

Mätingenjör

Läs mer om Bo

Kontakta Bo
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.