Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifiering av avloppsreningsverk, Revaq

Certifiering av avloppsreningsverk enligt Revaq (SPCR 167) är ett frivilligt åtagande. Kraven som ställs i certifieringssystemet kontrolleras av RISE, som är en oberoende part, vilket bidrar till att slutkundernas förtroende för produkten ökar.

Syfte

En certifiering av avloppsreningsverk enligt Revaq (SPCR 167) innebär att verksamhetsutövaren åtar sig att jobba med ständiga förbättringar, utföra ett systematiskt uppströmsarbete, förhålla sig till specificerade krav avseende slamkvalitet, samt kunna redogöra för hur varje enskilt slamparti hanteras och var det sedan sprids på åkermark. Detta innebär bland annat att kvaliteten hos det inkommande avloppsvattnet till verket successivt förbättras samt att det finns en tydlig dokumentation och spårbarhet avseende det slam som sprids.

Metod

Inför certifiering ska verksamhetsutövaren visa att vissa grundläggande moment inom uppströmsarbete och egenkontroll redan initierats. Genom en certifieringsrevision granskas att kraven i certifieringssystemet efterlevs. Då eventuella avvikelser, som noterats vid denna, åtgärdats kan certifikat utfärdas. För att bibehålla certifikatet krävs sedan ett fortlöpande arbete utifrån kraven i regelverket. Genom årlig revision granskar RISE att kraven efterlevs.

Leveranser

Efter att certifieringsrevision genomförts och eventuella avvikelser åtgärdats utfärdas ett certifikat samt upprättas ett avtal om fortlöpande kontroll med RISE. Då ges också möjlighet att använda certifieringsmärket. Varje år genomför RISE sedan en extern revision som resulterar i en rapport.

Mer information

För lista över certifikatsinnehavare se RISE, Certifierade produkter, Revaq – Renare vatten, bättre kretslopp.

Ansökan

Fyll i ansökan via nedan knapp och skicka till certifiering@ri.se.

Ansökningsblankett

Tjänst

Certifiering av avloppsreningsverk, Revaq (SPCR 167)

Certifiering

Produktcertifiering

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

En certifieringsrevision kan vanligen bokas in med 3-4 veckors framförhållning.

Förberedelser

För att initiera certifiering av avloppsreningsverk enligt Revaq ska en ansökan lämnas in till RISE. Till denna ska bifogas ett antal underlag som specificeras både i regelverket och i ansökningsblanketten.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet

Kontaktperson

Charlotte Bourghardt

Projektledare

+46 10 516 56 89

Läs mer om Charlotte

Kontakta Charlotte
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.