Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

CE-märkning av byggprodukter enligt Byggproduktförordningen (CPR)

Behöver ni CE-märka och prestandadeklarera enligt Byggproduktförordningen (CPR)?
Med CE-märkning och prestandadeklaration kan tillverkare av byggprodukter sälja och få marknadstillträde i Sverige och övriga länder inom EU/EES, Schweiz och Turkiet. CE-märkningen möjliggör fri handel på hela den europeiska marknaden.

Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter

Det finns två vägar till CE-märkning av byggprodukter, obligatorisk och frivillig CE-märkning. Syftet är att på ett harmoniserat sätt deklarera byggprodukters prestanda och därmed undanröja tekniska handelshinder samt möjliggöra fri handel och jämförande av produkter och deras egenskaper.

RISE är Anmält organ (Notified Body) och Tekniskt bedömningsorgan (TAB) och arbetar med CE-märkning och prestandadeklaration enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR).

Som Anmält organ har RISE behörighet att tillhandahålla de olika tjänster en tillverkare behöver för att kunna CE-märka och prestandadeklarera sin produkt. När en byggprodukt omfattas av Byggproduktförordningen (CPR) och en harmoniserad standard (hEN) eller en Europeisk Teknisk bedömning (ETA) för produkten är det obligatoriskt att CE-märka och prestandadeklarera produkten. Här är det viktigt att betona att CE-märkning är ett lagkrav. 

Om ni som tillverkare vill marknadsföra och sälja en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard i Sverige och övriga länder i EU/EES, Schweiz och Turkiet måste produkten CE-märkas och prestandadeklareras. 

RISE certifierar, tar ut stickprov, provar och utför besiktning av tillverkningsanläggning och tillverkningskontroll i fabrik.

Frivillig CE-märkning av byggprodukter

RISE är av svenska staten utsett som organ med behörighet att utfärda ETA (Europeiska Tekniska bedömningar). Det är frivilligt och kan tillämpas på alla byggprodukter som inte omfattas av harmoniserad standard. Med ett ETA kan man CE-märka och prestandadeklarera sin produkt. 

Om ni som tillverkare vill marknadsföra och sälja er produkt i EU/EES, Schweiz och Turkiet kan ni ansöka om ett ETA. 

ETA är ett frivilligt system för produkter, sammansatta produkter och byggsystem där harmoniserad standard saknas, inte täcker alla relevanta egenskaper eller inte kan användas.

Ett ETA är en teknisk specifikation och beskriver produktens egenskaper, avsedd användning, tillverkningsställen och tillverkningskontroll.

ETA utfärdas av ett utsett Tekniskt Bedömningsorgan (Technical Assessment Body, TAB). RISE är utsett organ med behörighet att ställa ut ETA och är Sveriges representant i den europeiska samarbetsorganisationen EOTA (European Organisation for Technical Assessment). 

Ett ETA upprättas på grundval av ett Europeiskt Bedömningsdokument (EAD). Ett EAD täcker alla de egenskaper som är möjliga att deklarera för den produkttyp som avses. Om det inte redan finns en EAD, som täcker produktens egenskaper och dess avsedda användning, kan RISE utveckla det i samband med ett uppdrag och ansökan om ett ETA.

I utställda ETA anges vilka tjänster ni som tillverkare behöver från ett Anmält organ för att kunna CE-märka och prestandadeklarera er produkt. Som Anmält organ tillhandahåller RISE dessa tjänster. RISE certifierar, provar och utför besiktning av tillverkningsanläggning och tillverkningskontroll i fabrik.

Leverans

Som Anmält organ levererar RISE:

  • Certifikat betecknat "Intyg av kontinuitet av byggproduktens prestanda" alternativt "Intyg om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik"
  • AVCP 3-rapport (sammanställande rapport) för bedömning av prestanda

Som Tekniskt bedömningsorgan (TAB) levererar RISE:

  • Certifikat/teknisk specifikation betecknat ETA (Europeiska Tekniska bedömningar)
  • Framtagande av Europeiskt Bedömningsdokument (EAD)

Övergripande information om CE-märkning av byggprodukter

Tjänst

CE-märkning av byggprodukter enligt Byggproduktförordningen (CPR)

Certifiering

Produktcertifiering

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Kontaktperson

Magnus Sturesson

Certifieringsingenjör

+46 10 516 65 84

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Produktcertifiering

Certifiering av produkter handlar om att skapa ett förtroende för produkten när den kommer ut på marknaden.
Tjänst

CE-märkning av mätinstrument, MID

Mätinstrument som släpps ut på den gemensamma marknaden måste vara CE-märkt, som ett bevis på att det uppfyller kraven i direktivet 2014/32/EU. RISE är ett anmält organ enligt direktivet för att bedöma en rad olika mätinstrument, …
Tjänst

CE-märkning av personlig skyddsutrustning, PPE

Personlig skyddsutrustning som släpps ut på den gemensamma marknaden måste vara CE-märkt, som ett bevis på att den uppfyller kraven i förordningen (EU) 2016/425. RISE är ett anmält organ enligt förordningen för att bedöma en rad o…
Tjänst

Anmält organ för EU och USA

RISE är anmält organ, Notified Body (NB) för Europa och Telecommunication Certification Body (TCB) för USA.
Tjänst

Vägutrustning - Mekaniska egenskaper

Vägutrusning omfattar produkter som är till för att hjälpa och skydda dig och andra trafikanter. Idag finns det krav att belysningsstolpar, vägräcken, skyltar, kantstolpar och bullerskydd är CE-märkta för att väghållaren ska kunna…

Opartiskhet och oberoende vid certifiering

RISE Certifiering skapar förtroende för sina tjänster genom att vara objektiva i genomförandet av uppdrag. Det innebär att vara uppmärksam på att uppdrag utförs på ett opartiskt sätt utan personlig vinning och att objektiva bevis …

Synpunkter och klagomål gällande certifiering

Om du har synpunkter på hur vi arbetar är du välkommen att skicka dem till oss. Vi uppskattar alla synpunkter som kan hjälpa oss att förbättra vårt arbete.