Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandprovning enligt NT FIRE 032

NT FIRE 032 - brandprovning av komplett möbel - Brandutveckling

Syfte

Standarden används främst för möbler som förekommer i offentlig miljö med högre brandkrav. Metoden används för att bedöma brandutveckling för en möbel, under välventilerade förhållanden, när den utsätts för en specificerad antändningskälla. Parametrar såsom utvecklad brandeffekt, rökutveckling, viktminskning och halter av giftiga brandgaser kan mätas.

Från patientsäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt är det ibland nödvändigt att ställa krav på brandhärdighet för stoppade möbler i vissa riskmiljöer.

NT FIRE 032 innehåller inga brandkriterier utan är enbart en metod för att utvärdera en produkts brandegenskaper. Ibland brukar man därför vid provning enligt NT FIRE 032 hänvisa till brandkrav i andra standarder, t ex i vårdbäddstandarden SS 876 00 10.

Metod

Den stoppade möbeln placeras på en vågplattform under en huv. Antändningskällan är en träribbstapel, identisk med ”crib ignition source 7” i den brittiska standarden BS 5852. Provningsmetoden NT FIRE 032 tillåter dock alternativa antändningskällor och normalt används istället en gasdriven ringbrännare med effekten 30 kW. Antändningskällan placeras på sittytan av möbeln och sedan tillåts branden utvecklas fritt. Under provningen mäts utvecklad brandeffekt, rökutveckling, viktminskning, halter av vissa brandgaser mm.

Leveranser

Efter provning levereras en provningsrapport på svenska eller engelska med resultaten.

Beställning

Inför provning ber vi er fylla i ”Order Specification Form” och bifoga er beställning samt eventuella produkt- och säkerhetsdatablad.

Order Specification Form

Fakta

Tjänst

Brandprovning enligt NT FIRE 032

Område

Brandsäkerhet, Byggd miljö, Risk och säkerhet, Samhällsbyggnad, Textil

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

Relaterad standard

  • SS 8760010 (endast godkännandekriterier)

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Materialåtgång vid provning:

  • En komplett möbel.

Anna Bergstrand

Kontaktperson

Anna Bergstrand

Senior Projektledare

Läs mer om Anna

Kontakta Anna

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Ida Larsson

Kontaktperson

Ida Larsson

Enhetschef

Läs mer om Ida

Kontakta Ida

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.