Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandprovning enligt IMO 2010 FTP Code Part 10, Appendix 2

IMO 2010 FTP Code, Part 10 - Test för brandbegränsande material för höghastighetsfartyg

Appendix 2 - Brandprovningsprocedurer för värmeutveckling, rökproduktion och massförlust för material i möbler och andra komponenter för höghastighetsfartyg.

Syfte

IMO 2010 FTP Code, Part 10 hänvisar till ISO 5660-1 som används för att utvärdera värmeutveckling, rökproduktion och antändningstid för ett material. Metoden används för att klassificera och certifiera material inom sjöfart och offshore.

ISO 5660-1 Branddynamisk provning - Värmeutveckling, rökproduktion och massförlust, Part 1: Värmeutveckling (Konkalorimetri) och rökproduktion (dynamisk mätning).

Marina produkter och material brandprovas enligt Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) regelverk, IMO 2010 FTP Code. Resultat från provning enligt FTP-koden kan användas för att ansöka om typgodkännande (även kallad rattenmärket). Typgodkännande regleras enligt Europaparlamentets direktiv 2014/90/EU. Vi på RISE utför de tester, certifiering och produktionskontroll som krävs för att få märka produkter med rattenmärket.

Metod

Vid provning enligt ISO 5660-1 utsätts en provkropp med dimension 100 mm x 100 mm för en bestämd strålningsnivå. Provkroppens yta värms då upp och börjar att avge pyrolysgaser som antänds med hjälp av en gnisttändare. Efter antändningen samlas rökgaserna upp i en huv och förs kontinuerligt bort med hjälp av en fläkt. Med hjälp av den uppmätta syrgashalten i rökgaserna beräknas den utvecklade värmeeffekten. Rökproduktionen mäts kontinuerligt med hjälp av ett lasersystem.

Följande parametrar mäts: Antändningstid, utvecklad värmeeffekt (kW/m2), mängd utvecklad energi (MJ/m2), och rökproduktion (m2/s).

Leveranser

Efter provning levereras en provningsrapport på svenska eller engelska med resultaten.

Beställning

Inför provning ber vi er fylla i ”Order Specification Form” och bifoga er beställning samt eventuella produkt- och säkerhetsdatablad.

Order Specification Form

Fakta

Tjänst

Brandprovning enligt IMO 2010 FTP Code Part 10, Appendix 2

Certifiering

MarED

Område

Brandsäkerhet, Maritimt, Risk och säkerhet

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Materialåtgång vid provning

Fullständig provning

  • 6 st provkroppar med måtten 100 mm x 100 mm x nominell tjocklek (max 50 mm). 

Indikerande provning

  • 2 st provkroppar med måtten 100 mm x 100 mm x nominell tjocklek (max 50 mm).

Kristian Törnqvist

Kontaktperson

Kristian Törnqvist

Projektledare

Läs mer om Kristian

Kontakta Kristian

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Bergstrand

Kontaktperson

Anna Bergstrand

Senior Projektledare

Läs mer om Anna

Kontakta Anna

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.