Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandprovning enligt EN ISO 5659-2 för produkter i tåg

EN ISO 5659-2 - Rökutveckling - Del 2: Bestäming av optisk densitet genom enkelkammarprov

Syfte

Metoden mäter förmågan hos material att avge rök vid brand. Metoden åberopas av EN 45545-2 för produkter som används på tåg.

När vi tar järnvägen förutsätter vi att resan ska bli bekväm och säker. Brandsäkerheten är viktig för att rädda liv vid en eventuell olycka. Därför ska alla material och produkter som installeras i tåg och tunnelbana vara brandtestade enligt EN 45545-2. Systemet har utarbetats av Technical Committee CEN/TC 256 ”Railway applications” på uppdrag av EU-kommissionen och bygger på krav enligt EU-direktivet 2016/797. Alla motstridiga nationella standarder är indragna.

Metod

Provningen sker i en sluten kammare. Provkroppen är horisontellt belägen och utsätts för en angiven värmestrålning. När materialet utsätts för värmestrålning och börjar avge rökgaser samlas dessa upp i den slutna kammaren. Rökens täthet (genomsiktligheten) mäts med hjälp av lampa och fotocell. I det fall då FTIR - analys av rökgaserna genomförs så tas små mängder rökgas ut från kammarens centrum för analys. Följande ämnen kan detekteras genom FTIR analys: Kolmonoxid, Saltsyra, Vätebromid, Väteflourid, Cyanväte, Kväveoxider och Svaveldioxid.

Leveranser

Efter provning levereras en provningsrapport på svenska eller engelska med resultaten.

Beställning

Inför provning ber vi er fylla i ”Order Specification Form” och bifoga er beställning samt eventuella produkt- och säkerhetsdatablad.

Order Specification Form

Fakta

Tjänst

Brandprovning enligt EN ISO 5659-2 för produkter i tåg

Område

Brandsäkerhet, Mobilitet, Risk och säkerhet

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

Relaterade standarder: ISO 5660-1,    ISO 5658-2

Liknande standard: IMO 2010 FTP Code, part 2

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Materialåtgång vid provning

Fullständig provning

  • 6 st provkroppar med måtten 75 mm x 75 mm, nominell tjocklek (max 25 mm).

Indikerande provning

  • 2 st provkroppar med måtten 75 mm x 75 mm, nominell tjocklek (max 25 mm).

Anna Bergstrand

Kontaktperson

Anna Bergstrand

Enhetschef

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Susanne Blomqvist

Kontaktperson

Susanne Blomqvist

Projektledare

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Kontakta kundservice

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.