Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandprovning enligt EN ISO 11925-2

Brandteknisk provning – Byggprodukters antändlighet vid direkt påverkan av en låga – Del 2: Provning med enkel låga ( EN ISO 11925‑2:2020)

Syfte

Metoden mäter byggprodukters antändlighet när de utsätts för en liten låga. Huvudsakligt användningsområde är för klassificering i Euroclass B, Bfl, BL, C, Cfl, CL, D, Dfl, DL, E, Ef och ELenligt det europeiska systemet för Euroklasser. Även andra provningsmetoder används, se EN ISO 9239 -1 och  EN 13823.

För att kunna sälja en byggprodukt i Europa krävs att produkten provas, klassificeras och om möjligt CE-märks i enlighet med Byggproduktförordningen. För att uppfylla de brandtekniska kraven finns gemensamma provningsmetoder och ett gemensamt klassificeringssystem, EN 13501-1, även kallat Euroklass. Detta används av samtliga EU-länder, inklusive Norge och Island. I Sverige använder Boverkets byggregler, BBR, systemet för Euroklasser.

Metod

Själva provningen äger rum i en provkammare. I provkammaren monteras provkroppen vertikalt. Man provar kant- och/eller ytantändning med en mindre gaslåga. Följande registreras, antändningstid, brinnande droppar och om flammorna når toppmarkeringen på provkroppen inom föreskriven tid.

Leveranser

Efter provning levereras en provningsrapport på svenska eller engelska med resultaten.

Beställning

Inför provning ber vi er fylla i ”Order Specification Form” och bifoga er beställning samt eventuella produkt- och säkerhetsdatablad.

Order Specification Form

Fakta

Tjänst

Brandprovning enligt EN ISO 11925-2

Certifiering

Område

Brandsäkerhet, Byggd miljö, Risk och säkerhet

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

  • EN 13823
  • EN ISO 9239-1

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Materialåtgång vid provning:

Fullständig provning

  • 12 delförsök: 18 st provkroppar, 9 st i produktionsriktning och 9 st i motsatt riktning med dimension 90 mm x 250 mm.

Orienterande försök

  • 4 delförsök: 8 provkroppar, 4 st i produktionsriktning och 4 st i motsatt riktning med dimension 90 mm x 250 mm.

Susanne Blomqvist

Kontaktperson

Susanne Blomqvist

Projektledare

+46 10 516 50 84

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Marina Casparson Andersson

Kontaktperson

Marina Casparson Andersson

Affärsutvecklare

+46 10 516 52 92

Läs mer om Marina

Kontakta Marina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.