Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandprovning enligt BS 6807

BS 6807:2006 - Testmetod för bedömning av antändlighet hos madrasser, divaner och sängstommar, med primära och sekundära antändningskällor.

Syfte

Standarden används för att bedöma antändligheten hos madrasser, divaner och sängstommar, när de utsätts för olika antändningskällor i form av gaslågor och träribbstaplar. Antändningskällornas värmeutveckling skall motsvaras av en antändningskälla lite större än en tändsticka till en antändningskälla motsvarande ungefär 4 sidor av en brinnande dagstidning.

Stoppningsmaterial som används till madrasser, divaner och sängstommar för hemmamiljöer (låg risk), skall även uppfylla the “Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988” med revideringar.

I Storbritannien krävs att alla madrasser, divaner och sängstommar som säljs för offentlig miljö klassificeras utefter vilken typ av verksamhet som drivs i den lokal/byggnad som möbeln används i. Standarden BS 7177 delar in olika verksamheter i riskkategorierna låg, medel, hög och mycket hög risk. Beroende på var madrassen, divanen eller sängstommen skall används så hänvisas till olika provningsstandarder. 

Metod

Provningen äger rum i ett dragskåp med kalibrerat luftflöde. Provkroppen placeras ovanpå en provningsrigg i stål. Antändningskällorna appliceras både på madrassen och på ett visst specificerat avstånd under madrassen (varierar med antändningskällan). Det finns 6 olika antändningskällor som är numrerade 2-7. Antändningskällorna 2-3 är gaslågor och antändningskällorna 4-7 är träribbstaplar i ökande storlek.

För gaslågorna noteras om en fortskridande glödbrand bildas i provkroppen och som inte självslocknar inom 15 minuter (60 minuter för träribbstaplar). Skadans utbredning får inte överstiga 100 mm i någon annan riktning än uppåt från antändningskällans ursprungliga läge. Gaslågorna avlägsnas efter 40 s (gaslåga 2) respektive 70 s (gaslåga 3) applicering. Varje form av låga som fortsätter i mer än 120 s efter det att gasbrännaren tagits bort betraktas som antändning med låga. Varje form av låga som fortsätter i mer än 10 minuter efter antändning av träribbstapel 4-5 betraktas som fortskridande brand (13 minuter för träribbstapel 6-7).

Leveranser

Efter provning levereras en provningsrapport på svenska eller engelska med resultaten.

Beställning

Inför provning ber vi er fylla i ”Order Specification Form” och bifoga er beställning samt eventuella produkt- och säkerhetsdatablad.

Order Specification Form (pdf, 311.97 kB)


Fakta

Tjänst

Brandprovning enligt BS 6807

Område

Brandsäkerhet, Byggd miljö, Risk och säkerhet, Textil

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

Relaterade standarder:

  • BS 7177

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Materialåtgång vid provning:

Provning kan genomföras både i fullskala och i småskala.

  • Fullskalig provning: 1 madrass i skala 1:1.  
  • Småskalig provning: 3 st rektangulära, minst 450 mm x 350 mm x nominell tjocklek av den färdiga madrassen. Provkroppen ska i övrigt se likadan ut som en verklig madrass, dvs. den ska ha samma yta (t.ex. plan yta, sömmar, quiltning) och samma typ av kantsystem.

Anna Bergstrand

Kontaktperson

Anna Bergstrand

Enhetschef

+46 10 516 58 54

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Henrik Fredriksson

Kontaktperson

Henrik Fredriksson

Projektledare

+46 10 516 57 03

Läs mer om Henrik

Kontakta Henrik
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.