Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandprovning av golv enligt EN ISO 9239-1

EN ISO 9239-1 - Brandteknisk provning av golvbeläggningar - Del 1: Bestämning av brandtekniskt beteende vid påverkan av värmestrålning

Syfte

Brandteknisk provning enligt EN ISO 9239-1 utvärderar golvbeläggningars förmåga att stå emot flammor och värmestrålning. I metoden mäts produktens flamspridning, rökutveckling och den lägsta  värmestrålning mot golvbeläggningens yta som krävs för att flamspridning skall ske. Metoden används främst för att klassificera golvbeläggning enligt det europeiska systemet för Euroklasser EN 13501-1.

För att kunna sälja en byggprodukt i Europa krävs att produkten provas, klassificeras och om möjligt CE-märks i enlighet med Byggproduktförordningen. För att uppfylla de brandtekniska kraven finns gemensamma provningsmetoder och ett gemensamt klassificeringssystem, EN 13501-1, även kallat Euroklass. Detta används av samtliga EU-länder, inklusive Norge och Island. I Sverige använder Boverkets byggregler, BBR, systemet för Euroklasser.

Metod

Provkroppen placeras horisontellt under en värmestrålningspanel som lutar 30°. En flamma sätts till provkroppens varmaste ända under en specificerad tid. Antändning och flamspridning registreras. Rökutveckling mäts med hjälp av lampa och fotocell.  Ett försök utförs i vardera materialriktning och sedan utförs ytterligare två försök i den riktning som ger sämst resultat, totalt fyra försök.

Alla typer av golvbeläggningar kan provas i denna metod t.ex. de som inkluderas i EU:s byggproduktdirektiv och omfattas av brandkrav, exempelvis trägolv, plastmattor, gummigolv och linoleum mattor mm.

Leveranser

Efter provning levereras en provningsrapport på svenska eller engelska med resultaten.

Beställning

Inför provning ber vi er fylla i ”Order Specification Form” och bifoga er beställning samt eventuella produkt- och säkerhetsdatablad

Order Specification Form

Fakta

Tjänst

Brandprovning av golv enligt EN ISO 9239-1

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ, Certifiering byggprodukter

Område

Brandsäkerhet, Byggd miljö, Provning, Risk och säkerhet

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Materialåtgång vid provning:

Fullständig provning 

  • 4 delförsök. 10 st provkroppar, 5 st i produktionsriktning och 5 st i motsatt riktning, med dimension 230 mm x 1050 mm.

Orienterande provning,

  • 1 delförsök. 2 st provkropp med dimension 230 mm x 1050 mm.

Marina C Andersson

Kontaktperson

Marina C Andersson

Forsknings-och affärsutvecklare

Läs mer om Marina C

Kontakta Marina C
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Susanne Blomqvist

Kontaktperson

Susanne Blomqvist

Projektledare

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.