Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

XPM - Papperspilot för forskning, utveckling och problemlösning

XPM är en papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att testa och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Kontinuerlig utveckling av XPM och dess möjligheter för webbformning säkerställer ett kvalitetssäkrat pilotförsök.

XPM kan producera papper med ytvikter mellan 15 och 250 g/m2, beroende på massasammansättning. I den kan många utvecklings- och utvärderingsförsök utföras som ett försteg till försök i större pilotmaskin eller fabriksförsök i fullstor skala.

Pappersmaskinen har en banbredd av 225 mm, är av planviratyp och utrustad med ett pressparti, ett torkcylinderparti med samma värmetal som i fullstora i pappersmaskiner och en sektion för ytlimning. Den är även utrustad med en yankeecylinder för tillverkning av såväl tissue som MG-papper, samt utbyggd med utrustning för lager-på-lager teknik för att bygga upp laddning på fibrerna. Samtliga funktionella delar (förutom hastighet) och processteg i XPM är proportionerliga mot en stor pappersmaskin. 

Kringutrustningen består av en Escher-Wyss konkvarn, som motsvarar malningen i fabrik, ett stort 1m3 maskinkar och 4 mindre maskinkar, samt utrustningar för kemikaliedosering till olika doseringspunkter. XPM är utrustad med upprullning av färdigt papper för vidare efterbehandling som t.ex. bestrykning, kalandrering eller annan ytbehandling.

I XPM kan man utföra försök med t.ex. varierande eller nya fibersammansättningar, malgradsvariationer, ytvikt och torrhalt. Det går också att utvärdera nya material eller kemikalier såsom färg, limning, retentionsmedel, stärkelse eller andra tillsatser. Kemikaliedoseringen sker på samma positioner som i en fullstor maskin, och kan ändras utifrån kundens behov.

En vanlig användning är när pappersbruk eller kemikalieleverantörer vill göra screeningförsök för att hitta rätt parametrar för fabriksförsök, eller för att tillverka en helt ny produkt, t.ex. planformade material, med befintlig teknik.

Fakta

Testbäddsnamn

XPM - Papperspilot för forskning, utveck

Etableringsår

1957

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Papper, massa och förpackningar

Område

Bioekonomi, Massa och papper, Materialomställning, Produktion och tillverkning

Region

Region Västernorrland

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Elly Westberg

Kontaktperson

Elly Westberg

+46 10 722 32 48

Läs mer om Elly

Kontakta Elly
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Pilotmiljö

En komplett pilotmiljö för fiberbearbetning med uppdragsgivare från hela världen. Malning,fraktionering,mm Labblina för våtformning av tråg
Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Tjänst

Blekning av cellulosa

Blekeristudier kan vara aktuellt exempelvis i samband med problem och misstanke av förlust av viktiga massaegenskaper i blekeriet. ERISE har lång och omfattande erfarenhet av blekning samt lämplig utrustning för tillräckligt stora…
Berättelse

Var kommer mitt material ifrån och vad innehåller det?

För att skapa ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle krävs ett gemensamt system för spårbarhet av återvunnet och återanvänt material. Hur ska vi annars säkerställa att textilier, plastdelar eller metallkomponenter i den ci…
Expertis

Mjukpapper

Försäljningen av hygienprodukter har ökat kraftigt globalt under senare år. Konkurrensen på marknaden är stark, vilket pressar produktionskostnader. Samtidigt är det viktigt att använda hållbara material och minimera energianvändn…
Expertis

Biobaserad materialutveckling från design till uppskalning

Hållbara material spelar en central roll för framtidens hållbara planet och de har en hög efterfrågan men bristande tillgång. RISE snabbar upp processen för att omvandla nya biobaserade material till funktionella och hållbara prod…
Tjänst

Fibersammansättning viktigt för massakvaliteten

Att karaktärisera massa innebär ofta en analys av fibersammansättningen i en fibermätare för att kontrollera massans kvalitet. Det är viktigt både inom forskningsprojekt och utvecklingsprojekt inom process och produkt.
Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…