Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Våglaboratorium (MDL)

Maritime Dynamics Laboratory är ett av världens största våglaboratorier och finns vid RISE testmiljö SSPA Maritime Center. Bassängen är 88 x 39 meter och är byggd för att man ska kunna prova hur olika typer av fartyg beter sig i varierande vind- och vågförhållanden. 

Det är svårt och mycket resurskrävande att simulera vågförsök med fartyg i en dator. Det är faktiskt billigare att bygga en modell och köra den i anläggningen, och beräkningsresultaten är mer precisa. Dessutom ställer IMO, International Maritime Organization, krav på att alla fartyg som byggs ska klara vissa modellförsök. Det är dock inte ovanligt att kombinera simuleringar med modellförsök.

I MDL sker två olika typer av försök, manöverförsök och vågförsök. 

Manöverförsök

Manöverförsöken går ut på att kontrollera att fartyget kan manövrera, det vill säga hålla kursen eller väja för hinder. Även manövreringsegenskaper, alltså hur säkert fartyget kör i olika förhållanden, kontrolleras.

Vågförsök

Vid vågförsöken kontrolleras sjöegenskaper, exempelvis att fartyget inte rör sig så snabbt att det riskerar att kantra eller att människor ombord riskerar att falla. I bassängen finns vågbildare, klaffar som rör sig och gör vågor. I vågor behövs extra effekt, så kallat tilläggsmotstånd. Det är en betydelsefull faktor som kan påverka en i övrigt pålitlig design.

Fakta

Namn på Test & Demo

Våglaboratorium (MDL)

Område

Maritimt

Kontakt

Kontakt för maritimt

+46 10-251 39 00

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.