Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

VAFF Vertical Atmospheric Flexi Fuel Furnace

VAFF (Vertical Atmospheric Flexi Fuel Furnace) är en testbeddsanläggning för både förgasnings- och förbränningsexperiment

VAFF består huvudsakligen av en keramisk infodrad reaktor med toppmonterad brännare. Termisk effekt motsvarar ca 100 kW. VAFF är en flexibel anläggning som kan användas till forskningsförsök med många olika typer vätske- eller pulverformiga bränslen, exempelvis pyrolysoljor, biooljor, träpulver, mm. Möjligheten att variera oxidationsmedia (t ex luft, ren syrgas (O2), vattenånga, eller kombinationer av dessa) gör VAFF till en lämplig anläggning för att hitta svar på aktuella frågeställningar inom såväl industrin som akademin. Variationsbredden för oxidationsmedia möjliggör experiment inom områden som t ex syrgasblåst biomassaförgasning och förbränningsexperiment vid förhöjd syrehalt och/eller oxyfuelbetingelser.

Tillhörande analysutrustning och instrumentering kvantifierar relevanta gaskomponenter och eventuell flygaska/partiklar. Optisk access i kombination med beröringsfria mätmetoder (tunable diode laser absorption spectroscopy, TDLAS) bäddar för kapacitet att studera snabba variationer, och gas-/partikelkoncentrationer i olika delar av reaktorn.

Fakta

Namn på Test & Demo

VAFF Förbrännings-/förgasningsanläggning

Kategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Energi och Miljöteknik

Område

Bioraffinaderi

Region

Region Norrbotten