Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

VAFF Vertical Atmospheric Flexi Fuel Furnace

VAFF (Vertical Atmospheric Flexi Fuel Furnace) är en testbeddsanläggning för både förgasnings- och förbränningsexperiment

VAFF består huvudsakligen av en keramisk infodrad reaktor med toppmonterad brännare. Termisk effekt motsvarar ca 100 kW. VAFF är en flexibel anläggning som kan användas till forskningsförsök med många olika typer vätske- eller pulverformiga bränslen, exempelvis pyrolysoljor, biooljor, träpulver, mm. Möjligheten att variera oxidationsmedia (t ex luft, ren syrgas (O2), vattenånga, eller kombinationer av dessa) gör VAFF till en lämplig anläggning för att hitta svar på aktuella frågeställningar inom såväl industrin som akademin. Variationsbredden för oxidationsmedia möjliggör experiment inom områden som t ex syrgasblåst biomassaförgasning och förbränningsexperiment vid förhöjd syrehalt och/eller oxyfuelbetingelser.

Tillhörande analysutrustning och instrumentering kvantifierar relevanta gaskomponenter och eventuell flygaska/partiklar. Optisk access i kombination med beröringsfria mätmetoder (tunable diode laser absorption spectroscopy, TDLAS) bäddar för kapacitet att studera snabba variationer, och gas-/partikelkoncentrationer i olika delar av reaktorn.

Fakta

Testbäddsnamn

VAFF Förbrännings-/förgasningsanläggning

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Energi och Miljöteknik

Område

Bioraffinaderi

Region

Region Norrbotten

Kontaktperson

Jonas Wennebro

Forskningsingenjör

+46 10 516 63 88

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Christopher Mueller

Kontaktperson

Christopher Mueller

Enhetschef

+46 10 228 46 35

Läs mer om Christopher

Kontakta Christopher
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.