Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Testbädd för rening och förvätskning av CO₂

I och med klimatförändringarna ökar behovet av att fånga in och ta hand om koldioxidrika restströmmar. Istället för att fortsätta släppa ut CO₂ till atmosfären kan den nyttiggöras (CCU) eller slutlagras (CCS). Testbädden kan ge svar på vilka enhetsoperationer som krävs för att producera flytande CO2 (LCO2) med rätt renhet.

Det blir allt viktigare att ta tillvara på den CO₂ som finns i rökgaser och som genereras i biokemiska processer (etanol och biogasproduktion), antingen för CCU (Carbon Capture and Usage) eller för CCS (Carbon Capture and Storage).

Negativa emissioner

Om ingående råvaror är av biogent ursprung benämns detta bio-CCU eller bio-CCS (BECCS på engelska) och i det senare fallet leder detta till s.k. negativa emissioner. Bio-CCS och negativa emissioner är en nödvändighet om vi ska kunna uppnå globala mål om nettonollutsläpp. På nationell nivå finns det en målsättning om att år 2030 fånga in och slutlagra 1,8 miljoner ton CO₂. Nivån väntas därefter stiga och uppgå till 3-10 miljoner ton år 2045. Oavsett vilka nivåer som nås i slutändan så handlar det om stora volymer och det krävs nya system som byggs upp under kort tid.

Rening till önskad kvalitet

Det finns en hel del forskning som har undersökt infångning av CO₂ från rökgaser, men mycket lite uppmärksamhet har ägnats efterföljande rening i kombination med förvätskning av CO₂. Här kommer vår testbädd in.

Renhetsgraden på CO₂-produkten avgörs av vilken tillämpning som väljs, och om det är fråga om CCS så krävs omfattande rening med avseende på vissa gaser, tex. får halten syrgas vara maximalt 10 ppm, medan andra ämnen inte alls är reglerade. Om CO₂-produkten ska användas i industrin (CCU) så kan helt andra specifikationer gälla. Oavsett vilket behöver gasen dock någon typ av rening/konditionering efter infångning från rökgaser eller från biokemiska processer.

Med testbädden kan vi testa och verifiera rening av olika CO₂-flöden i syfte att nå de specifikationer som slutanvändaren sätter upp, vilket ger värdefulla underlag inför investeringsbeslut för uppskalning till full skala.

Vi kommer till dig

Anläggningen är mobil och placerad i en standard 20-fot-container vilket gör den enkelt att flytta runt till värdanläggningar med CO₂-flöden av olika ursprung. Den består av kompressor, filter med aktivt kol, gastork, kylmaskin för förvätskningen, destillationskolonn och buffertlager för flytande CO₂, och kan vid behov utökas med fler reningssteg. Produktkvaliteten övervakas med gasanalysator (IR och elektrokemiska sensorer) samt externa analyser efter behov.

Testbädden är till stor del automatiserad och är modulärt uppbyggd så att olika enhetsoperationer kan kopplas förbi för att förenkla reningen och kunna rena CO₂-flödet till rätt kvalitet men ”inte mer”, och på så sätt kunna pressa CAPEX och OPEX i fullskala. Testbädden är byggd för att kunna behandla ett brett intervall av gasflöden från olika källor vilket ger hög flexibilitet och möjliggör seriedrift med andra testbäddar, t.ex. vår testbädd för infångning av CO₂.

Testbädden är tillgänglig från hösten 2023.

Fakta

Namn på Test & Demo

Testbädd för CO₂-rening och förvätskning

Etableringsår

2023

Bransch

Processindustri

Område

Bioekonomi, Bioraffinaderi, Energi, Fossilfria drivmedel, Klimatneutral industri

Daniel Tamm

Kontaktperson

Daniel Tamm

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 516 69 75

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johan Andersson

Kontaktperson

Johan Andersson

Forskare

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.