Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Termokemisk förbehandling

Testbädden Termokemisk förbehandling kan användas till att sönderdela biomassa för att lättare kunna komma åt och frilägga önskvärda strukturer eller molekyler inom biomassan. Exempelvis kan testbädden sönderdela cellulosamaterial från hemi och lignin i flis för att kunna komma åt sockermolekylerna i cellulosan.

Testbädden består av en reaktor och ett expansionskärl. Reaktorn har en volym på 40 liter och tål ett tryck på ungefär 30 bar, en max temperatur på 225°C och ett brett pH-område. Olika typer av biomassa kan behandlas med direktånga samt med mantelånga för snabbare uppvärmning av reaktorn.  

Vid tömning av reaktorn skapas en ångexplosion av materialet, på grund av tryckskillnaden mellan reaktorn och expansionskärlet, som öppnar upp biomassastrukturen och gör biomassapolymererna mer tillgänglig för efterföljande processer. Det finns även möjlighet att göra förbehandlingar med tillsats av svaveldioxid (SO2). 

Beroende på vad som ska uppnås kan nästa steg vara till exempel enzymatisk hydrolys i en av RISE bioreaktorer. Om en avvattnad produkt önskas, kan den förbehandlade massan avvattnas i någon av befintliga filterpressar eller skruvpressar hos RISE i Örnsköldsvik för vidare behandling i andra processteg.

Fakta

Namn på Test & Demo

Termokemisk förbehandling

Kategori

Verkliga miljöer (VM)

Bransch

Processindustri

Område

Bioraffinaderi

Region

Region Västernorrland

Jonna Almqvist

Kontaktperson

Jonna Almqvist

Projektledare

+46 10 516 67 70

Läs mer om Jonna

Kontakta Jonna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.