Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Termokemisk förbehandling

Testbädden Termokemisk förbehandling kan användas till att sönderdela biomassa för att lättare kunna komma åt/frilägga önskvärda strukturer/molekyler inom biomassan. Exempelvis kan testbädden sönderdela cellulosa från hemi och lignin i flis för att kunna komma åt sockermolekylerna i cellulosan. 

Testbädden består av en reaktor och ett expansionskärl. Reaktorn har en volym på 40 liter och tål ett tryck på ungefär 30 bar, en max temperatur på 225°C och ett brett pH-område. Flera olika typer av biomassa kan behandlas i reaktorn med direkt högtrycks ånga. Reaktorn är utrustad med en mantel som kan användas vid uppvärmning av reaktorn. Vid tömning av reaktorn skapas en ångexplosion av materialet på grund av tryckskillnaden mellan reaktorn och expansionskärlet som öppnar upp biomassastrukturen och gör biomassapolymererna mer tillgänglig för efterföljande processer. 

Testbädden är utrustad så det finns möjlighet att göra förbehandlingar med tillsats av svaveldioxid (SO2). Ett värde med piloten är att man kan testa ett material i en större skala och i en mera industrinära/verkligt sammanhang jämfört med i en labbskala.

Beroende på vad som ska uppnås kan nästa steg vara till exempel enzymatisk hydrolys i en av RISE bioreaktorer. Om en avvattnad produkt önskas, kan den förbehandlade massan avvattnas i någon av befintliga filterpressar eller skruvpressar hos Processum för vidare behandling i andra processteg.

Fakta

Testbäddsnamn

Termokemisk förbehandling

Testbäddskategori

Verkliga miljöer (VM)

Bransch

Processindustri

Område

Bioraffinaderi

Region

Region Västernorrland

Jonna Almqvist

Kontaktperson

Jonna Almqvist

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 516 67 70

Läs mer om Jonna

Kontakta Jonna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.