Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Skyddssystem för förvaring av brandfarlig vara på försäljningsställen

Vid höga temperaturer och direkt brandpåverkan kan plastförpackningar inte sluta tätt kring dess brandfarliga innehåll utan läckage uppstår mycket snabbt. MSB har därför rekommenderat brandavskiljande skåp som ett sätt för att förbättra säkerheten samt att uppfylla lagstiftningens krav på säkerhet. Vi utvärderar och certifierar dem på RISE.

Försäljning av produkter som är klassade som brandfarligvara förekommer på vitt skilda försäljningsställen, från små butiker till stora varuhus och stormarknader. Som förpackningsmaterial används dessutom ofta plast och försök har visat att detta kan leda till en allvarlig situation på grund av en mycket snabb brandspridning. 

Svenska föreskrifter om säker hantering och lagring av brandfarliga varor i försäljningslokaler anger att detta måste ske på ett sådant sätt att tillfredsställande säkerhet uppnås. Den brandfarliga varan får dessutom inte hindra eller försvåra evakuerings- eller räddningsinsatser. Som exempel på lämpliga åtgärder omnämns förvaring av de brandfarliga varorna i ett eget utrymme eller i speciella brandavskiljande skåp. För att kunna utvärdera brandavskiljande skåp utvecklades SP Metod 2369.

Brandavskiljande skåp kan användas för att motverka att brand sprids från omgivningen till de brandfarliga varorna, eller omvänt från de brandfarliga varorna till omgivningen. SP Metod 2369 utvärderar den allmänna konstruktionen av brandavskiljande skåp samt deras förmåga att motstå både inre och yttre bränder. Nyligen har kraven på utvändig brandpåverkan uppdaterats för att återspegla kritiska temperaturer för aerosolburkar. I version 6 av SP Metod 2369 har den maximala tillåtna invändiga temperaturen minskats från 200ºC till 75ºC medan brandexponeringstiden vid utvändig brandpåverkan förlängts. Resultatet har blivit att skåp som uppfyller version 6 av SP Metod 2369 ger ett ännu bättre skydd mot dina brandfarliga varor än de skåp som uppfyller kraven i tidigare versioner.

Brandavskiljande skåp som har utvärderats enligt SP Metod 2369 och uppfyller kraven av våra certifieringsregler, SPCR 102, kan placeras fritt inom försäljningsställen. Certifierade skåp bär vår P-Märke och ska motverka att en brand inuti skåpet sprider sig, och att en brand utanför skåpet inte förvärras på grund av den brandfarliga varan. Sådana skåp har inte bara typprovats av RISE utan är också utsatta för återkommande tillverkningskontroll av RISE för att säkerställa fortsatt god kvalitet.

Länk till SP Metod 2369

Fakta

Testbäddsnamn

Skyddssystem för förvaring av brandfarlig vara på försäljningsställen

Etableringsår

1997

Testbäddskategori

Verkliga miljöer (VM)

Bransch

Fastigheter / infrastruktur, Handel och service, Säkerhet och försvar

Område

Brandsäkerhet, Certifiering, Kemiska processer och produkter, Risk och säkerhet

Region

Västra Götalandsregionen

Adress

Brinellgatan 4, Borås