Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Simuleringar med SEAMAN

För varje simuleringsuppdrag kommunicerar RISE med kunden för att säkerställa att simuleringen har rätt detaljnivå i både noggrannhet och kostnadseffektivitet. För att nå rätt nivå kan flera områden skräddarsys efter kundens behov: Fartygsdynamik och modellering, Instrumentering, Visualisering och Analys.

Fartygsdynamik och modellering

Kärnan i varje seriös nautisk simulering är beräkningar av hur fartyget reagerar på manöverkrafter och omgivande miljö. RISE har mer än 80 års modellförsöksdata och spetskompetens inom kraftfulla beräkningsverktyg som Computational Fluid Dynamics (CFD). Detta har givit noggranna metoder för att modellera fartyget matematiskt. I det ingår också fartygets samspel med farleden och hamnen genom bland annat bankeffekter, squat och rörelser i vågor.

Instrumentering

För att säkerställa att fartyget kan manövreras på ett sätt som speglar verkligheten är instrumenteringen grundläggande. Genom att välja ut hur data om fartygets rörelse, maskindata, styrutslag med mera visas på olika skärmar, kan RISE skräddarsy varje instrumentering. Även uppsättningen av fysiska manöverspakar och liknande kan anpassas mellan olika simuleringar.  

Visualisering

Det är viktigt att visuellt visa hur en simulering ser ut vid varje given tidpunkt. Syftet med detta är att ge den som kontrollerar fartyget den situationsmedvetenhet som erfordras och att ge andra intressenter i en simulering samma förståelse. Detta kan anpassas utifrån vilka förutsättningar som finns för en given simulering, alltifrån en fullständig 3D visualisering i simulatorns kommandobrygga till 2D simuleringar och automatiserade simuleringar.

Analys

I kombination med noggrann behandling och analys av insamlade simuleringsdata kan rätt slutsatser dras från en uppsättning simuleringar. RISE har skapat flera verktyg för att säkerställa att kvantitativa och kvalitativa resultat av simuleringen kan rapporteras på ett precist sätt. Dessa används ofta till att hitta optimala lösningar utifrån olika krav. Hit hör bland annat bra manöverstrategier samt verifiering och förbättrad utformning av fartyg, hamnar och farleder.

Fakta

Namn på Test & Demo

Simuleringar med SEAMAN

Område

Maritimt

Kontakt

Kontakt för maritimt

+46 10-251 39 00

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.