Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Plastbearbetning

Välkommen till testbädden för plastbearbetning där vi erbjuder tjänster inom kompoundering, formsprutning och extrudering av plast. Vi testar nya materialblandningar, varierar processparametrar och tar fram prover för utvärdering. Vi erbjuder utrustningar och kapacitet i lab- och pilotskala.

Material- och produktutveckling av plast kräver processutrustningar i labb- eller pilotskala för att kunna testa idéer utan att störa produktion, och utan att förbruka alltför mycket material. Bred erfarenhet av olika plaster och termoplastkompositer och nära samarbete med kunder, gör att vi kan bidra till utveckling för att nå konkreta resultat.

Tester i mindre skala innebär många fördelar när det gäller att förkorta utvecklingstiden för ett material eller en process, eller då man vill jobba med optimeringar. Vi kan enkelt variera materialsammansättning och parametrar.

Testbädden finns på tre orter med olika inriktning där vi har extrudrar för kompundering samt labb för att mäta mekaniska och termiska egenskaper. 

I Borås jobbar vi i labbskala och fokuserar på bearbetning av bland annat biopolymerer  Dessutom finns även vår testbädd för plastbeständighet i direkt anslutning. För mer info om vår utrustning i Borås se vår tjänstesida

Även i Stockholm jobbar vi labbskala för utveckling och provning av nya eller existerande plastblandningar med fokus på termoplastiska kompositmaterial, ofta med naturfiber som förstärkning. Mer info om utrustningen i Stockholm kommer inom kort här, under tiden kontakta Henrik Pettersson.

I Mölndal har vi ett labb i pilotskala där vi fokuserar på material- & processutveckling ofta med återvunna plastströmmar men även andra typer av plaster. För mer info om vår utrustning i Mölndal se vår tjänstesida

 

Fakta

Namn på Test & Demo

Plastbearbetning

Kategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Material

Område

Plast

Region

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

Mer information


Kontaktpersoner

Borås: Christian Carlsson
Mölndal: Thomas Sjöholm
Stockholm: Henrik Pettersson

Christian Carlsson

Kontaktperson

Christian Carlsson

Enhetschef

+46 10 516 55 42

Läs mer om Christian

Kontakta Christian
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Kompoundering, formsprutning och extrudering av plast

Hos oss finns processutrustningar för kompoundering, formsprutning och extrudering. Vi testar nya materialblandningar, varierar processparametrar och tar fram prover för utvärdering. Vi erbjuder utrustningar och kapacitet i områd…
Expertis

Mekanisk provning av plast

Mekaniska egenskaper hos plast och plastkompositer är avgörande för funktionen i olika tillämpningar och visar om man lyckats med materialval, sammansättning eller haft rätt parametrar under formning. Provning av mekaniska egenska…
Expertis

Plastbeständighet och livslängd

Vi utvärderar långsiktig teknisk hållbarhet i form av livslängd och beständighet hos polymera material och produkter, genom accelererad åldring i olika miljöer.
Expertis

Kemisk och termisk plastanalys

Vi har kunskap om polymerers kemiska och fysikaliska egenskaper och erfarenhet av att analysera polymerer i plast, fibrer, ytskikt , gummi och lim mm, med hjälp av olika tekniker såsom FTIR, DSC, TGA, DMTA, mikroskopi mm. Vi utför…
Expertis

Plaståtervinning

Plaståtervinning bidrar till cirkulärt materialutnyttjande och minskat oljeberoende, förutsättningar för en hållbar framtid och för att Sverige ska nå målet om att senast 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser. Idag mate…
Nätverk

Nätverket för plaståtervinning

Nätverk för plaståtervinning är en plattform för kunskapsspridning och samarbete, en mötesplats där industri, akademi och myndigheter möts, utbyter erfarenheter, diskuterar utmaningar och möjligheter.