Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Testbädd: Materialprovning i vätgasmiljö

Vår testbädd erbjuder möjlighet till kundanpassade lösningar för materialprovning i vätgasmiljö. Vi erbjuder vetenskaplig expertis och en ändamålsenlig utvecklingsmiljö som anpassas utifrån era specifika behov.

Vätgas och material

Vätgas som energibärare kommer att ha en fundamental roll i vår energiomställning till ett fossilfritt samhälle. För att realisera vätgasens fulla potential behöver ett flertal materialutmaningar däribland väteförsprödning hanteras.

RISE erbjudande inom vätgas och materialprovning

RISE har ett starkt engagemang för att erbjuda hållbara lösningar genom hela värdekedjan, samt att stötta industrins behov inom forskning och utveckling.

Vårt team av experter har en omfattande erfarenhet av behovsanpassade och ändamålsenliga provningsförhållanden. Vi kan stötta i utvecklingen av kundanpassade provningsuppställningar för vätgasindustrin. Vi erbjuder en palett av anpassningsbara provningstyper lämpliga för metalliska material, polymera material och kompositer. Vi har tillgång till en stor mängd olika provningstyper, även inkluderande mekanisk provning i vätgas vid högt tryck.

Kundanpassade provningslösningar

Vår testbädd erbjuder kundanpassade provningslösningar i (ofta trycksatt) vätgasmiljö inom:

 • Konstantlastprovning
 • SSRT-provning (slow strain rate testing)
 • RLT-provning (ripple load testing)
 • Steglastprovning
 • Dragprovning
 • Gasgenomsläpplighetsprovning (permeabilitet) under tryck för olika material
 • Högtemperaturprovning (upp till 1800 °C vid atmosfärstryck) och termogravimetrisk analys (TGA)
 • Därtill erbjuder vi efter provning analys med masspekrotrometri för termisk desorptionsanalys (Thermal Desorption Mass Spectrometry, TDMS). Metoden bestämmer upptaget av diffunderbart väte, vilket relaterar till risken för väteförsprödning.

Investeringar 2022

 • Utrustning för utmattningstester med vätgasmodul (400 bar/ -25 to +150°C)
 • Modul för kryogen provning
 • Utrustning för att testa permeabilitet under högt tryck i vätgasmiljö 
 • Ytterligare utrustning för TDS-analys med masspektrometridetektion

Fakta

Namn på Test & Demo

Materialprovning i vätgasmiljö

Etableringsår

2021

Kategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Fordon och transport, Energi och Miljöteknik, Tillverkning, Material, Gruv och metall, Processindustri

Område

Energi, Fossilfria drivmedel, Klimatneutral industri, Korrosion, Materialomställning, Mobilitet, Produktion och tillverkning, Provning, Vätgas

Mer information

För mer information, hör av dig till kontaktpersonen på denna sida.

Rikard Norling

Kontaktperson

Rikard Norling

Forsknings och affärsutvecklare

Läs mer om Rikard

Kontakta Rikard
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Korrosion

Rost på fordonskarosser, oxid på kretskort eller korrosionsangrepp på brodelar kan bli både farligt och dyrt. Samhällets årliga kostnad för korrosion är cirka 4 procent av BNP. Det är kostnader för korrosionsskydd och reparationer…
Nätverk

Material för lagring och transport av vätgas

Medlemsprogrammet ”Material i vätgasmiljö” är en unik plattform för forskning och utveckling. Här samverkar forskare och industripartner, slutanvändare, materialleverantörer och tillverkningsindustrier för att hitta lösningar på i…
Tjänst

Väteförsprödning – SSRT-provning

Metalliska material som exponeras för en vätgasmiljö kan drabbas av försämrade mekaniska egenskaper under dess användningstid genom väteförsprödning. SSRT-provning (Slow Strain Rate Testing) i vätgas är en mekanisk provningsmetod …
Tjänst

Steglastprovning i vätgasatmosfär

Väteförsprödning är en allvarlig och genomgripande problemställning för många typer av material och som särskilt (men inte uteslutande) påverkar höghållfasta stål. Bestämning av känsligheten för material att drabbas av sprödbrott …
Tjänst

RLT-provning i vätgasmiljö

Metalliska material som exponeras för en vätgasmiljö kan drabbas av försämrade mekaniska egenskaper under dess användningstid genom väteförsprödning. RLT-provning (ripple-load test) är tillsammans med SSRT-provning och konstantlas…
Tjänst

Statisk exponering i trycksatt vätgas för utvärdering av material

Vi erbjuder statisk materialexponering i vätgas under högt tryck i autoklav vid olika temperaturer.
Tjänst

Test av permeabilitet av vätgas för polymera material och kompositer

Vi erbjuder provning av gasgenomsläpplighet (permeabilitet) för polymera material och kompositeter exponerade för vätgasmiljö vid högt tryck.