Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Kemisk processutveckling, processteknik och uppskalning

Testbädden tillhandahåller omfattande utrustning och kompetens för utveckling av effektiva och hållbara kemiska processer.

Kemiska processer designas och optimeras ur många perspektiv till exempel tekniska, regulatoriska, ekonomiska, säkerhets-, hälso- och miljömässiga. Testbädden är avsedd för utveckling, optimering och uppskalning av kontinuerliga och satsvisa processer från laboratorieskala till pilotskala. I testbäddserbjudandet ingår tillgång till kemisk, kemiteknisk, och analytisk specialistkompetens.

Exempel på möjligheter inom ramen för testbädden:   

 • Högtrycks- och högtemperaturkemi, upp till 350 bars tryck och 550°C temperatur i skala 0,5 L till 8 L
 • Industriell processdesign, processutveckling, optimering, uppskalning och validering i skala 50 mL till 100 L
 • Processutveckling och utprovning av kontinuerlig processteknik för till exempel reaktioner, kristallisation, destillation och extraktion i skala 1 mL till 5L
 • Högkapacitetsscreening och optimering av kemiska transformationer inkluderande homogen och heterogen katalys inklusive enzymatisk katalys
 • Processäkerhetsutvärdering och karakterisering
 • Omfattande kompetens inom industriell kristallisation
 • Effektiv inhämtning och analys av försöksdata via digitala system inklusive automatiserad försöksutrustning och processanalytiska verktyg (UV-VIS, IR, NIR, RAMAN och FBRM)
 • Uppskalning och tillverkning av substanser och material i demonstrationssyfte
 • Utprovning av specifik utrustning och genomförbarhetsstudier inför investeringsbeslut
 • Modellering av kemiska processer inklusive teknoekonomisk analys

Exempel på speciell utrustning som ingår i testbädden:

 • Oscillerande, bafflad reaktor för kristallisation och två- och trefassystem
 • Högtrycks- och högtemperatur (<350°C, 100 bar) fixed bed flödesreaktor (flöden < 10 mL/min) med möjlighet av vätgassatsning
 • Batchreaktorer för högtrycks- och högtemperaturkemi 45 mL – 8 L
 • Kontinuerlig reaktor av värmeväxlartyp
 • Centrifugalextraktor
 • Tunnfilmsindunstare
 • Tryckfilter
 • Destillationsutrustning för fraktionerad batchdestillation
 • Karrkolonn för kontinuerlig extraktion

Tack vare av testbäddens flexibilitet erbjuds test och utveckling för många olika typer av processer såsom:

 • Biobaserade drivmedel
 • Biobaserade kemikalier
 • Läkemedelsubstanser
 • Fin- och bulkkemikalier

Fakta

Namn på Test & Demo

Kemisk processutveckling

Kategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Hälsa och Life Science, Processindustri

Område

Bioekonomi, Klimatneutral industri, Kemiska processer och produkter, Läkemedel, Produktion och tillverkning, Risk och säkerhet

Region

Region Stockholm

Gudrun Bergman

Kontaktperson

Gudrun Bergman

Enhetschef

+46 10 516 65 15

Läs mer om Gudrun

Kontakta Gudrun
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.