Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Elektrokemiska processer för bioraffinaderi och hållbara bränslen

Under 2021 har en elektrokemitestbädd i labbskala etablerats i Örnsköldsvik. Denna teknik kan använda förnybar el för att skapa värdefulla kemikalier och alternativa bränslen från industriella avfallsströmmar.

Målet är att skapa en plattform för att skala upp elektrokemiska omvandlingar som kan integreras med annan enhetsdrift för att utvärdera och optimera nya processkoncept.

Den nya testbädden på RISE i Örnsköldsvik är en flexibel, innovativ plattform för att bedriva forskning och utveckling av industriellt relevanta elektrokemiska processer. Syftet är att utveckla elektrokemiska metoder för en effektiv och hållbar industriell tillväxt. Huvudsyftet med denna testbädd är:

- Att etablera en plattform för elektrokemiska omvandlingar som kan integreras med annan enhetsdrift till ett komplett processkoncept.

- Att skala upp processkoncept och utföra teknoekonomiska utvärderingar.

- Att utveckla teknik för omvandling av CO2 (CCU) och industriella sidoströmmar till kemikalier, bränslen, polymerer eller material.

Testbädden i Örnsköldsvik är ett komplement till de andra bioraffinaderipiloterna på sajten, för mer information klicka här. Inledningsvis pågår forskning i samarbete med KTH, SU, LTU, UmU och SLU inom följande områden:

  • Valorisering av industriella sidoströmmar för produktion av biobränslen och kemiskt råmaterial.
  • Carbon Capture and Utilization (CCU), där CO2 omvandlas till C1-C3 kemikalier.
  • Generering av grönt väte och rening av industriellt avloppsvatten.

Fakta

Namn på Test & Demo

Elektrokemiska bioraffinaderiprocesser

Etableringsår

2021

Kategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Övrigt

Område

Bioraffinaderi

Region

Region Västernorrland

Adress

Hörneborgsvägen 10, Örnsköldsvik