Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Brand­provnings­ugnar för att testa konstruktioners brand­motstånd

En testbädd med omfattande provningsutrustning för att genomföra utvärdering av konstruktioners brandmotstånd. Världsledande rökgasrening och mobila arbetsplattformar för att underlätta kundernas montage bidrar till hållbarheten. Ugnarna går att styra efter de tuffaste brandkurvorna som krävs av marknaden.

I horisontalugnen undersöks bland annat brandventilatorer, bjälklag, undertak, balkar, ventilationsspjäll, dokumentskåp och fartygsdäck. I vertikalugnen provas väggar, dörrar, fönster, glaspartier, rörgenomföringar, fartygsskott och funktioner hos kablar. Läs mer här.

Användare av provningsutrustningen är produktutvecklare inom princip alla branscher där problem med brand kan uppstå, men även importörer av produkter som vill ha dem brandcertifierade. Omkring 30-40 procent av produkterna som provas tillverkas utanför Sverige.

Sveriges enda anläggning med godkänd utrustning för att utfärda brandcertifiering. Det är även en mötesplats för forskning på universitet/högskola och industri med flera professorer och doktorander, som utgör en resurs för utveckling och testning av nya konstruktioner.

Världsledande rökgas- och släckvattenrening

Brandprovningsugnarna är en del av brandlabbet i Borås som jobbar hållbart. Rökgas och släckvatten från hela labbet hanteras i en komplicerad reningsanläggning. Partiklar ur rök och giftiga delar av släckvatten avskiljs och läggs på deponi.

Mobila arbetsplattformar för våra kunder

För att erbjuda en säker och lättarbetad arbetsmiljö finns höj- och sänkbara plattformar som hör till våra arbetsplatser för montering av vertikala produkter och konstruktioner. Våra kunder, som alltid är ansvariga för montering av sin provkropp, uppskattar våra arbetsplatser och menar att plattformarna även ger ett snabbare montage vilket reducerar deras arbetskostnad. 

Brandkurvor och belastning

Våra kunder möter olika brandkrav beroende på vilken marknad de agerar. Vi har utvecklat ugnarna så att de kan styras efter allt från de lägsta temperaturkurvorna, för t.ex. brandventilatorer, till de tuffaste, för t.ex. tunnelprodukter som benämns RWS.

Riggar med hydraulsystem som tillhör ugnarna kan påföra belastning på konstruktioner så att de utvärderas exponerade av brand under belastning. Bärande bjälklag och bärande väggar utvärderas på det sättet. Vårt belastningssystem för den horisontella ugnen är väldigt flexibelt och respektive punkt som belastas kan styras separat under samma prov.

Fakta

Testbäddsnamn

Brandprovningsugnar

Etableringsår

1975

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Fastigheter / infrastruktur, Säkerhet och försvar

Område

Brandsäkerhet

Region

Västra Götalandsregionen

Adress

Brinellgatan 4, Borås

Patrik Johansson

Kontaktperson

Patrik Johansson

Marknadschef

+46 10 516 50 92

Läs mer om Patrik

Kontakta Patrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.