Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
VGL

Virtual Gothenburg Lab

Inom projektet Virtual Gothenburg Lab samverkar RISE med akademi, näringsliv och offentlig sektor för att utveckla en testbädd för stadens data, och öka användbarheten av stadens digitala tvilling Virtuella Göteborg.

Till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 kommer en digital tvilling, en tredimensionell kopia av staden, att växa fram. Denna kallas Virtuella Göteborg. Virtual Gothenburg Lab är ett tvåårigt samverkansprojekt som kommer att utveckla användbarheten av Virtuella Göteborg.  

Inom projektet finns fem pilotprojekt inom stadsutveckling, som tar fasta på behov i Göteborgs Stad. Målsättningen med dessa är att förstå stadens behov och hur visualiserat data och det Virtuella Göteborg kan användas inom stadsutveckling och stödja insikter och välinformerade beslut. RISE kommer att leda piloten Social hållbarhet i stadsutveckling, som kommer att utforska hållbara och jämlika stadsmiljöer. De andra pilotprojekten, där RISE också kommer att vara involverade, rör Centralen området, interaktionen mellan självkörande fordon och andra trafikanter i så kallade “shared spaces”, visualisering av skyfallsproblematik samt hur stadens siluett skall utvecklas med behållna särdrag. 

Genom projektet skapas en unik möjlighet att testa och utveckla arbetssätt, verktyg och metoder för visuellt, digitalt och virtuellt arbete. Projektet möjliggörs tack vare finansiering från Vinnova och är en så kallad testbädd, som är en delad utvecklingsmiljö för test av innovationer.

Sammanfattning

Projektnamn

VGL

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Göteborgs Stad genom Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Kretslopp och vatten, Social Resursförvaltning, Konsument och Medborgarservice, Intraservice, Lindholmen Science Park genom Visual Arena, AI Innovation of Sweden samt Business Region Göteborg, Göteborgsregionen, Universeum, Chalmers Tekniska Högskola, Volvo Cars, Tengbom, Berge, AFRY, Ramboll, Insert Coin, HiQ, OutHere, Atvis, Bumbee Labs, Unicornsulting, Ordrum

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Kristina Knaving

Kontaktperson

Kristina Knaving

Fokusområdesledare Den uppkopplade individen-Senior forskare och interaktionsdesigner

+46 73 030 19 86

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.