Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Verifiering och validering av automatiserade systems säkerhet

Projektet VALU3S utvärderade de senaste verktygen och metoderna för verifiering och validering av automatiserade system inom fordonsindustri, jordbruk, järnväg, hälso- och sjukvård, flyg och industriell robotik och automatisering.

Syfte och mål

Projektet syftade till att utforma ett ramverk anpassat för olika tillämpningsområden för att skapa en tydlig struktur kring de komponenter och element som behövs för att genomföra verifierings- och valideringsprocessen. Detta inkluderade design, implementering och utvärdering av metoder och verktyg för att minska den tid och kostnad som krävs för att verifiera och validera automatiserade system med avseende på säkerhet, cybersäkerhet och sekretesskrav.

Utmaning

Fel och svagheter i högt automatiserade system kan bli katastrofala. Ökande komplexitet och konnektivitet kan leda till att okända egenskaper hos systemet kommer till ytan. Det gör det nödvändigt med en noggrann verifiering och validering (V&V) av systemen. Den höga komplexiteten hos automatiserade system gör V&V-processen tidskrävande och kostsam.

Lösning

Det ramverk som utvecklats inom projektet förväntas minska tid och kostnader som krävs för att verifiera och validera automatiserade system. Detta gjordes genom identifiering och klassificering av utvärderingsmetoder, verktyg, miljöer och koncept för V&V av automatiserade system.
VALU3S samlade ett konsortium med partners från tio olika länder. I konsortiet ingick 25 industriparter, 6 ledande forskningsinstitut och 10 universitet. 13 fallstudier genomfördes där specifika krav på säkerhet och integritet kommer att studeras i detalj.

Effekt

Metoderna som utvecklats i projektet användes för att utforma förbättrade processarbetsflöden för V&V av automatiserade system. Flera verktyg implementerades för att stödja förbättrade processer. Dessa utvärderades genom kvalificering och kvantifiering av säkerhet, cybersäkerhet, personlig integritet samt andra utvärderingskriterier utifrån demonstratorer som tas fram i projektet.

VALU3S kommer också att påverka utvecklingen av säkerhets- och integritetsstandarder genom att aktivt delta i relaterade standardiseringsgrupper och tillhandahålla riktlinjer för ingenjörer och forskare som arbetar med testning. Detta ger utrymme för förbättringar med tanke på kostnader, tidsåtgång och arbetsinsater för att utföra testerna. Därmed säkerställs att europeiska tillverkare av automatiserade system förblir konkurrenskraftiga och behåller sin världsledande ställning.
 

Sammanfattning

Projektnamn

VALU3S

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektkoordinator och deltagare

Projektstart

Varaktighet

39 månader

Total budget

25 857 455 EURO

Partner

25 industriella parter, 6 forskningsinstitut och 10 universitet. Klicka för hela listan.

Finansiärer

ECSEL Joint Undertaking (JU) med stöd från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020., Österrike, Tjeckien, Tyskland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Sverige och Turkiet.

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
17.Genomförande och globalt partnerskap
Behrooz Sangchoolie

Kontaktperson

Behrooz Sangchoolie

Forskare

+46 10 516 61 89

Läs mer om Behrooz

Kontakta Behrooz
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.