Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Verifiering av långtidsegenskaper hos grafenbaserade textiltrycksensor

Att undersöka potentialen hos grafenbaserade textila trycksensorer i ett antal utvalda produkter: sjukhusmadrasser, rullstolsdynor och olika möbler

Detta projekt syftade till att verifiera prestandan av att använda grafenbaserade textila trycksensorer i utvalda produkter inklusive sjukhusmadrasser, rullstolsdynor och olika möbler och relaterade tillbehör.

Målet är att erbjuda en gynnsam tryckfördelning är av stor vikt, både ur ett komfort- och hälsoperspektiv, och genom att övervaka trycket mellan en användare och kontaktytan kan farliga och/eller obehagliga tryckförhållanden lättare upptäckas och förebyggas. (t.ex. genom att byta ut produkten till en mer lämplig eller initiera en positionsändring). Sådana funktioner hos grafensensorn har karakteriserats, både för användaren (hälsa och komfort) och producenterna (konkurrenskraftiga och därmed kommersiella fördelar). Grafenbaserade sensorers fördelar har jämförts med alternativa sensormaterial inklusive stor designflexibilitet, kostnadseffektivitet och miljövänlig. Efter den långsiktiga noggrannheten och tillförlitligheten har testats i de avsedda applikationerna i labbförhållanden. Utvalda sensorer har skickats för långtidstest under verkliga användarförhållanden i de avsedda applikationsmiljöerna tillverkare av medicintekniska produkter (medicinsk madrass), rullstol och möbler. Resultatet av projektet har underlättat kommersialiseringsutvärderingen av grafensensorn: produktionsvolym, kostnad och mervärde för produktanvändarna.

Potentialen kommer att diskuteras vidare med konsortiet för att fastställa nästa steg och för att identifiera lämpliga externa samarbetspartners.

Sammanfattning

Projektnamn

Verifiering egenskaper textiltrycksensor

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Total budget

2 200 000 SEK

Finansiärer

SIO Grafen

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Ting Yang Nilsson

Kontaktperson

Ting Yang Nilsson

Forskare

+46 10 228 47 95

Läs mer om Ting

Kontakta Ting
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Valter Dejke

Kontaktperson

Valter Dejke

Forskare

+46 76 147 63 52

Läs mer om Valter

Kontakta Valter
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.