Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild av inbäddade sensorer i glasfiberlaminat

Vätgasbaserad mobil reservkraft

Projektet studerar potentialen för vätgasbaserad mobil reservkraft samt vilken teknikutveckling som krävs innan en sådan är mogen att implementeras.

Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft i Sverige är idag beroende av ett väl fungerande och stabilt elnät. Detta innebär en utmaning eftersom mycket av vindkraften byggs ut i glesbygd, långt från storstäder och stora elförbrukare. Ytterligare en utmaning är att stora delar av den svenska elproduktionen kan slås ut om centrala delar av elnätet skadas vid olika typer av krissituationer som krig eller naturkatastrofer. Det sökta projektet adresserar detta genom att undersöka möjligheten till containerbaserade anläggningar för att kunna producera och lagra vätgas direkt vid vindkraftverken, frakta den till elförbrukare och där producera elektricitet.

Inom projektet har en litteraturstudie gjorts där state-of-the-art för mobila vätgaslösningar för såväl produktion, komprimering, lagring och elproduktion studerats. Vidare har en analys utförts av integrerbar sensorteknik för att observera och mäta mekaniska egenskaper, sprickinitiering, temperatur samt läckage av vätgas.

Vidare har det inom projektet tillverkats provobjekt både för att undersöka spricktillväxt i laminat tillverkade av kostnadseffektiva material samt provobjekt med integrerade piezo-elektriska sensorer. De inbäddade sensorerna har utvärderats med mycket intressanta resultat.

Utifrån litteraturstudien och de fysiska experimenten har alternativa koncept för vätgasbaserad mobil reservkraft beskrivits och intressanta forskningsområden identifierats. I slutskedet av projektet inleddes arbete med att etablera ett konsortium för att söka större externt finansierade forskningsprojekt.

Sammanfattning

Projektnamn

Vätgasbaserad mobil reservkraft

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

4 månader

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Jesper Eman

Forskare

+46 10 228 49 10

Läs mer om Jesper

Kontakta Jesper
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Gert Persson

Kontaktperson

Gert Persson

Enhetschef

+46 10 228 41 25

Läs mer om Gert

Kontakta Gert
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.